رساله کارشناسی معماری با موضوع برج سبز متحرک پایدار

مطالعات معماری طراحی برج سبز متحرک پایدار 82 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله برج سبز متحرک پایدار

چکیده

امروزه مسکن مفهومی گسترده تر و پیچیده تر از قبل دارد و تنها برای اسکان نیست .نمادی از درک یک زیستگاه گسترده است،یک سیستم پیچیده که روابط اجتماعی را با محیط زیست، برای لذت بردن هر چه بیشتر از زندگی، پیوند می دهد .

مقاله حاضر با عنوان “برج های سبز متحرک پایدار “در بررسی خاستگاه معماری پایدار و مفاهیم آن و نیز یافتن الگوئی نو در طراحی معماری معاصر و آینده ,مسیر باز بینی وتکامل معماری مدرن به سمت معماری حساس به محیط (پایدار) را مورد مطالعه قرار داده و در انتها به بیان طرح پیشنهادی در این مهم می پردازد .منابع این تحقیق را منابع کتابخانه ای و مقالات تشکیل می دهند .که پس از جمع آوری انبوه اطلاعات و فهرست بندی موضوعی دوباره و چندین باره آنها، به فهرست نهایی نزدیک شده و به تحلیل و پردازش اطلاعات پرداختیم و ماحصل آن چیزی است که پیش روی شما قرار دارد.

کلمات کلیدی :معماری ، پایدار ، سبز ،آسمان خراش

رساله معماری طراحی برج سبز متحرک پایدار,مطالعات معماری برج سبزمتحرک پایدار,پایان نامه معماری برج سبز متحرک پایدار,برنامه فیزیکی برج سبز متحرک پایدار,نمونه موردی داخلی و خارجی برج سبز متحرک پایدار,طرح نهایی معماری برج سبز متحرک پایدار,ریزفضاهای طراحی برج سبز متحرک پایدار,پروپوزال معماری برج سبز متحرک پایدار,طراحی برج سبز متحرک پایدار,رساله برج سبز متحرک پایدار,مطالعات طراحی برج سبز متحرک سبز پایدار

مقدمه

معماری پایدار برخاسته از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است .طراحی پایدار نوعی دخل و تصرف درمحیط است که تلاش می کند راه حل هایی را ابداع نماید که با اهداف محیطی،اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه کل نگر و درهم آمیخته به تعادلی دست یابد تا بتواند کیفیت برتری برای زندگی نسل کنونی و میراث مناسبی را جهت آیندگان فراهم سازد و در طول زمان کمینه مشکلات روانشناختی وفیزیکی را وارد کند.

اکوسیستمی که در محیط ما جریان دارد شامل روابط بین موجودات زنده اعم از انسانها ،حیوانات ،گیاهان ، عوامل جوی و …می باشد که ازپیدایش هستی تا کنون برقرار است و برای بقای محیط زیست لازم می باشد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…