عنوان :  مقاله و پروژه های معماری و عمران

موضوع : ورودي در معماري ايران ( در )

ارسال شده از :آرشیو سایت

فضاي ورودي در معماري ايران

فضاي ورودي در معماري ايران به تدريج از چنان اهميتي برخوردار شده بود كه مي توان بخش مهمي از تحول و تكامل معماري سنتي كشور را در آن مشاهده كرد . يكي از نكات مهم درباره روند تكاملي طراحي فضاهاي ورودي بخصوص فضاي ورودي مساجد ، اين است كه فضاي ورودي در ابتدا تنها از يك جزء فضا كه درگاه ناميده مي شود ، تشكيل مي شده . در حالي كه به تدريج و در طي يك روند تاريخي تعداد آن به هفت جزء فضا : جلوخان ، پيش طاق ، درگاه ، هشتي ، دالان ، ايوان و ساباط رسيد . البته نحوه طراحي فضاي ورودي در ارتباط با سطوح و حجم هاي مجاور آن تزئينات آن و ساير موارد مربوط به طراحي آنها نيز توسعه يافت . در طراحي فضاي ورودي هر يك از بنا ها اهداف و اصولي متناسب با آن بنا از جمله : حفظ محرميت افراد خانواده ، ورود با خضوع ، ورود به تدريج ، آساني دسترسي به فضا هاي داخلي يا ايجاد دشواري در آن ، شاخص و خوانا نمودن بنا در سيماي شهر ، ايجاد پيوند بين بناهاي بزرگ و عمومي با فضاهاي شهري در نظر گرفته مي شد .

ورودی در معماری ایران - در وپنجره - معماری ایران - بهترین سایت معماری پارساکد و پارسی کد

امیدوارم از این پروژه که از آرشیو سایت ارسال شده راضی باشید.

از همینجا از شما عزیزان درخواست دارم هر اطلاعاتی که در ارتباط با رشته معماری و عمران در اختیار دارید برایم ارسال کنید تا با نام خودتان در سایت انتشار بدم و بقیه دوستان هم استفاده کنند.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…