انتقال حرارت هدايتي از يك جدار ساده:
جداره‌هاي ساختمان برحسب اينكه دماي داخل آن كمتر يا بيشتر از دماي خارج باشد، همواره مقداري حرارت را به صورت هدايت به ساختمان وارد يا از آن خارج مي‌كنند. مقدار اين انتقال حرارت براي يك جدار ساده از فرمول زير به دست مي‌آيد:

مقالات تاسیسات ساختمان,مقاله در مورد تاسیسات ساختمانی,تحقیق درباره تاسیسات ساختمانی,تحقیق درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان,دانلود مقاله تاسیسات مکانیکی ساختمان,مقاله در مورد تاسیسات مکانیکی ساختمان,دانلود مقاله تاسیسات ساختمانی,دانلود مقاله تاسیسات ساختمان,تحقیق درباره ی تاسیسات ساختمان,پروژه تاسیسات ساختمان,دانلود پروژه تاسیسات ساختمان,پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان,پروژه تاسیسات مکانیمی و الکتریکی ساختمان

كه در آن:
شدت جريان گرمايي در واحد زمان [Btu/hr] = H
ضريب هدايت حرارتي جدار [Btu. In/ft2 . hr. F] = K
مساحت جدار [ft2] = A
دماي سمت گرمتر [F] = t1
دماي سمت سردتر[F] = t2
ضخامت جدار [in] = X
اكنون به فرمول فوق توجه كنيد، شباهت تامي بين آن و فرمول شدت جريان الكتريكي مشاهده مي‌شود، بنابراين مقاومت حرارتي واحد سطح جدار را مي‌توانيم به صورت زير تعريف كنيم:
انتقال حرارت از جدار مركب:
جداره‌هاي ساختمان اغلب از لايه‌هاي مختلف با مواد مختلف تشكيل مي‌شوند، بطوريكه ديگر جدارة ساده تلقي نگرديده بعنوان جدارة مركب شناخته مي‌شوند. مقاومت حرارتي جدار مركب برابر خواهد بود با حاصل جمع مقاومت لايه‌هاي تشكيل دهندة آن:

برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…