ارسال شده از آرشیواطلاعات سایت

عنوان: پروژه تنظیم شرایط محیطی – طراحی اقلیمی 45 اسلاید – معماری همساز با اقلیم

نسل ها پيش که انسانهايي سرزمين ايران را جهت سکونت انتخاب و شروع به ساختن پوسته سوم انساني(پوسته اول پوست طبيعي انسان ،پوسته دوم پوشش مناسب با محيط زيست و پوسته سوم ساختمان را ميتوان نام برد)خود نمودند در شرايط مختلف آب و هوايي قرار گرفته و کوشش مقابله با شرايط محيطي و ايجاد فضاي مناسب داخلي ،آنها را با فرمها و روشهاي مختلف ساختمان در تطابق با محيط راهنما شد.
از اين رو در پهن دشت کشورمان که داراي آب و هواي مختلفي مي باشد با سيستم هاي متعدد ساختماني روبرو ميشويم. در تداوم مبارزه با شريط محيط خارج ، تجربيات ذيقيمتي در طراحي ،ساخت و انتخاب مصالح در ساختمان هاي سنتي کشور نهفته است که متاسفانه در زمان حاضر با برداشت غلط از معماري دنياي غرب، کليه دانش و تجربيات اسلاف خود را از ياد برده و با تقليدي ناقص از معماري بين المللي ، زمين هاي حاصلخيز اين مرز و بوم را بتن ريزي مي کنيم.
بيشتر دست اندرکاران ، فرم ظاهري معماري گذشتگان را تقليد کرده و نام معماري سنتي روي آن ميگذارند. در صورتي که فرم ظاهري معماري قديم در اثر استفاده از مصالح ساختماني منطقه، کارائي مصالح از لحاظ ايستايي و مقاومت در برابر بارها و فشارهاي وارده ساختمان، مقابله در برابر گرما، سرما و نزولات جوي شکل ميگيرد . البته فرهنگ منطقه نيز در فرم دهي هنر به عناصر ساختماني مطمئناً موثر ميباشد.

مقاله در مورد تنظیم شرایط محیطی,پروژه آماده درس تنظیم شرایط محیطی,دانلود پروژه درس تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط محیطی,تحقیق آماده درس تنظیم شرایط محیطی,معماری اقلیمی,مقاله در مورد معماری اقلیمی,تحقیق در مورد معماری اقلیمی,دانلود مقاله معماری اقلیمی,مقاله معماری اقلیمی,معماری با اقلیم,ساختمان سازی طبق قلیم

گذشتگان ما در اثر تجربه، دانش استفاده از موارد ياد شده با ارزشهاي مقاومت حرارتي آنها در هريک از عناصر مختلف ساختماني را آموخته و در نتيجه کليه ساختمانهاي سنتي در اطراف و اکناف کشورمان با آب و هواهاي مختلف از لحاظ سيستم هاي ساختماني ،مصالح بکاررفته و طرحهاي گوناگون از درون گرا تا برون گرا تنوع چشمگيري را ارائه مي نمايد و به بهترين وجهي جوابگوي شرايط محيطي استقرار خويش مي باشند. احاطه به عملکرد عمل پوسته سوم بشري در تنظيم شرايط محيط داخلي ساختمانهاي مسکوني در اقليم هاي مختلف و بکارگيري آن در بناي هر ساختمان سنتي مستتر است.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…