دانلود رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا 143 صفحه

چکیده
در معماری چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهیت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق می شود یعنی آنچه که تصور نامیده می شود شکل وجود به خود می گیرد و سرانجام تصویر این تصور به بیرون ذهن منتقل می شود. ذهن ما از یک جهت مانند یک تخته سیاه در آتلیه معماری دانشکده مان می باشد که ابتدا روی آن خطی ترسیم نشده است اما به تدریج و مرحله به مرحله با گذراندن واحدهای ترکیب و مقدمات و هندسه و دیدن مجله ها و فضاهای متفاوت، نمادهایی را بر روی این تخته خالی از هر گونه خط و هندسه ترسیم می نماییم. پس دیدن، نگاه کردن و اندیشیدن در معماری بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق بر آنیم که با بررسی فضاهای تشکیل دهنده یک دانشکده معماری، آموزش معماری، دانشجوی معماری و ارتباط آنها با فضا و پیرامون خود، به ضوابط و معیارهایی دست پیدا کنیم که طراح را در یافتن راه حل نهایی یاری رساند فرم زمین علی رغم اهمیتی که در نظام بافت های شهری داشته، امروزه کمتر مورد توجه است،

رساله دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,پروپوزال دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,پایان نامه دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,رساله کارشناسی ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,برنامه فیزیکی دانشکده معماری,نمونه موردی داخلی و خارجی دانشکده معماری,ظوابط و استانداردهای طراحی دانشکده معماری,ریزفضاهای طراحی دانشکده معماری,نمونه موردی دانشکده معماری,مطالعات معماری دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,مطالعات کارشناسی ارشد با موضوع دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا

این در حالی است که در چند دهه اخیر، دیدگاه توسعه پایدار بر زمینه گرایی تاکید دارد. در پژوهش حاضر زمینه گرایی با تاکید بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا به درک بستر خود پرداخته و پیامی را که بستر به او انتقال می دهد به عینیت می رساند. عوارض زمین به عنوان عناصری موثر در شکلگیری مکان بوده و حذف آنها چهره زمین را دگرگون می کند و حافظه زمین را برای همیشه از وجود آنها پاک می کند. یافته های این پژوهش از طریق مشاهدات میدانی و تجزیه و تحلیل از روش کمی و کیفی به طور مکمل می‌تواند ما را در ایجاد فضای انسان ساخته بهینه تر، دانشکده های کاراتر و نیز به بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد.

واژگان کلیدی: دانشکده معماری، آموزش، زمینه گرایی، معماری، پیوند با محیط، عوارض طبیعی

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله دانشکده معماری:

فصل اول:
بیان مساله

1-1- مقدمه
معماری به عنوان علم و هنر بارها در گذشته مورد بحث و مجادله بوده است. بیشتر مردم اتفاق نظر دارند که معماری هر دوی اینها است اما چه میزان هنر و چه میزان علم یا برتری یک عامل بر دیگری در طول زمان بر حسب وضعیت های مختلف متفاوت بوده است. این موضوع بحثی همیشگی است که اغلب تضاد ها و ستیزهای سختی را در میان معماران به همراه داشته است. معماران متمایل به فرم و جاذبه بصری، اغلب معماری را برای خود مطالعه می کنند. در حالی که معماران متمایل به برنامه ریزی، سیر از سوال به جواب موضوعات اجتماعی یا معماری خورشیدی اغلب در برابر گروه فرم گرا موضعی دفاعی پیش می گیرند. برای درک توده و حجم معماری هنر از علم لطیف تر است و بود نه تامل و تفکر در تاثیرات هنر که بسیار گسترده و نامحسوس است عموما نمی توان تاثیرات بی واسطه و محسوس علم را بر زندگی خود دریافت کرد. معمار و هنر معماری یک هنر اجتماعی است. معماران گاه بناهایی را با ایده های شخصی طراحی می کنند و حتی می سازند. ولی بیشتر ساختمان ها با توجه به نیازهای اجتماعی طراحی می شوند. معمولا از معماران انتظار می رود که یک ساختمان مشخص در یک مکان مشخص طراحی کنند. (شفیع زاده، 1390)
دانشگاه را در فرهنگ ‌های لغت عبارتست از نهادی برای آموزش عالی که سه ویژگی اصلی دارد: دانشکده‌ هایی در رشته‌ های گوناگون دانش، تسهیلاتی برای پژوهش استادان و دانشجویان، رتبه ‌های آموزشی که به دانشجویان و استادان داده می‌شود.
دانشکده نظام هماهنگ و تشکل اجتماعی خاصی از گروه های علمی وابسته و متجانس می‌باشد که به منظور آموزش و پژوهش در یکی از زمینه ‌های معارف بشری (علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، علوم دامپزشکی و هنر) تشکیل و حداقل دارای سه گروه آموزشی می‌باشد و دارای امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه رشته‌ های تحصیلی دائر در آن می‌باشد. (شیرخانی، 1386، ص7)
معماری و شهرسازی سنتی ما همواره در تعامل با محیط اطراف خود بوده است اما در دوران معاصر به علت افزایش جمعیت و رشد بی رویه و بدون حساب شهرها رشته این تعامل ازهم گسست و شهرهایی با چهره ناهمگون و نامتناسب با محیط اطراف به وجود آمد زمینه گرایی روشی در طراحی است که به تعامل معماری و زمینه و سایت اطراف می پردازد معماران زمینه گرا تلاش دارند که پتانسیل های مثبت هر سایت را پیدا و در بنای خود استفاده کنند. (گودرزی و همکاران، 1392)
معماری هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدی، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود. توجه به عوامل طبیعی، جغرافیایی و محیطی از این جهت که این عوامل بستر و جایگاه اصلی شهر را تشکیل داده و علاوه بر آن می توانند کلیه عناصر و جزییات طراحی شهری نظیر مکان، شکل، ساختار و بافت شهر، پوشش گیاهی، گونه های ساختمانی، مصالح بومی و از این قبیل را تحت تاثیر خود قرار دهند، از نیمه دوم این قرن روز به روز بیشتر شده است. به طوری که امروزه کلیه تفکرات طراحی شهری نقش طبیعت و عوامل اکولوژیک را اساسی ترین عوامل تعیین کننده فرایند طراحی شهری می دانند. (بحرینی، 1385، ص145)
1-2- بیان مساله
معماري در هم آمیختن هنر و دانش در جهت خلق محیطی مناسب براي نیازهاي انسانی است. با تاکید به این تعریف و عنایت به اینکه طبیعت سرچشمه احساسات، شور، شعف، رایحه، فضا و زیبایی است و با توجه به اینکه انسان نیز فطرتاً طبیعت گرا و طبیعت خواه است پس می بایست همواره دست ساخته هاي بشري در هماهنگی و همخوانی با طبیعت باشد. (ناصری، 1389، ص 3) فهم انسان در برخی از موارد، پروسه ای پیچیده به خود می گیرد و گاهی خیلی ساده اتفاق می افتد، در واقع گاهی فهم از حس برمی خیزد، گاهی از وجود، گاهی فهم ریشه در ادراکات حسی ما به خصوص حس بینایی از دنیای اطرافمان دارد و گاهی ریشه در معانی، که یا در وجود انسان شکل گرفته و یا از محیط پیرامون برداشت شده است. (شیرخانی، 1386، ص3)
در معماری چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهیت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق می شود یعنی آنچه که تصور نامیده می شود شکل وجود به خود می گیرد و سرانجام تصویر این تصور به بیرون ذهن منتقل می شود. ذهن ما از یک جهت مانند یک تخته سیاه در آتلیه معماری دانشکده مان می باشد که ابتدا روی آن خطی ترسیم نشده است اما به تدریج و مرحله به مرحله با گذراندن واحدهای ترکیب و مقدمات و هندسه و دیدن مجله ها و فضاهای متفاوت، نمادهایی را بر روی این تخته خالی از هر گونه خط و هندسه ترسیم می نماییم. پس دیدن، نگاه کردن و اندیشیدن در معماری بسیار حائز اهمیت می باشد. آیا تصور انسانی که زیبایی را ندیده و درک نکرده و فقط مفهوم آن را شنیده با انسانی که آن را دیده و درک کرده یکی است؟ پرورش خلاقیت ذهنی دانشجو در فضایی که زشت، بی تناسب، بی روح بدون توجه به ارگونومی انسانی طراحی شده است بسیار مشکل بوده در صورتی که کیفیت فضایی و متناسب بودن و کارکردی بودن آن تأثیر بسزایی در پرورش ذهنی یک دانشجو به خصوص، دانشجوی هنر و معماری دارد. (شیرخانی، 1386، ص4)
آموزش معماری در جامعه سنتی ما به صورت استاد و شاگردی بود. بعد از تحول اجتماعی غرب در پی انقلاب صنعتی، تحوّلات اجتماعی ایران به صورت وارداتی در نتیجه افزایش ارتباط با غرب اتفاق افتاد و تغییر نظام آموزشی نیز از جمله تحولات بود. هنرکده که بعدها نامش به دانشکده هنرهای زیبا تغییر یافت الگوبرداری مستقیمی از دانشگاه بوزار پاریس بوده است. (طاقی، 1374، ص 213 و 214) طرح معماری، موضوع محوری در معماری است؛ بنابراین، یادگیری و آموزش معماری، هدف اصلی فنون، روش ها و الگوها، اصطلاحات و روندهای طراحی است. (وایت، 1385، ص23) زیرا ابداع طرحی برای بناها موضوع مورد توجه معماران، دانشجویان معماری و استادان طراحی است. اما طراحی معماری امری چالش برانگیز است که به متغیرهای متعددی وابسته است، از آنجا که شکل گیری شخصیّت طراح و فراگیری مهارت های طراحی به آموزش معماری در آتلیه های طراحی وابسته است؛ لزوم توجّه به آموزش معماری در دانشکده های معماری مطرح است. Kvan & Yunyan, 2004,p 20)) معماری، در محیط شکل می گیرد و محیط دارای ویژگی های جغرافیایی، ساخته شده، و فرهنگی است که با هم رابطه ای درونی دارند. (لنگ، 1386، ص117) از این رو، شناخت کلیه عوامل محیطی، جغرافیایی و انسانی برای پی ریزی بنیان های تأثیرگذار بر کالبد ضروری است. (وایت، 1385، ص9)
توجه به بستر معماری و داده های طرح از ابزار مولد اولیه معماران در فرایند طراحی هستند و رویکرد اصلی طراحی را تعریف می کنند؛ این رویکرد، به تجلی گسترده گزینه های طراحی منجر شده است و در نهایت ارزیابی موفق تر از را ه حل ها و طراحی های کاملتری را به دنبال دارد. در حال حاضر، بی توجهی به بستر در بسیاری از طراحی ها در آموزش معماری در دانشگاه های امروز رایج است. (مهدوی نژاد و همکاران، 1390، ص21)
سابقه معماری شهر، وجه غالب معماری کنونی شهر، معماری معبر یا معابر مجاور، نیازها، توقعات، امکانات، محدودیت ها، مصالح و … مستنداتی اند که در هر تحقیق حتی خیلی هم کوچک لحاظ می شوند. نتایج حاصل از ادراک حسی اثر محیط بر ساختمان، در یک آزمایش به شرح زیر است:
 محیط بر تجربه ادراک یک ساختمان اثری چشمگیر دارد. به طوری که ادراک بیننده از یک ساختمان در دو محیط متفاوت تغییر می کند؛ یعنی محیط در درک حسی نقش اساسی دارد؛
 هرچه ساختمانی متعارف تر باشد، اثر محیط در ادراک آن کمتر و تصویر آن نیز صادق است.
معماری زمینه گرا بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل می گیرد و در واقع پیامی را که بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی می کند ، در نتیجه ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی خواهد بود. در این نوع معماری هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی و کالبدی ، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد وساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود. (احمدی، 1388)

1-3- ضرورت انجام تحقیق
در این تحقیق بر آنیم که با بررسی فضاهای تشکیل دهنده یک دانشکده معماری، آموزش معماری، دانشجوی معماری و ارتباط آنها با فضا و پیرامون خود به ضوابط و معیارهایی دست پیدا کنیم که طراح را در یافتن راه حل نهایی یاری رساند. نظر به اینکه اکثر پژوهش های موجود درباره کیفیت فضاهای آموزشی در برخی زمینه های خاص مانند دانشکده ها و یا دانشکده معماری بسیار ناچیز و کمرنگ می باشد، اجرای این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد. یافته های این تحقیق و پژوهش می‌تواند ما را در ایجاد فضای انسان ساخته بهینه تر، دانشکده های کاراتر و نیز به بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد.
ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در ایران دانشکده های معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود و نهایتاً سعی می شود به مشخص شدن فاکتورهای مؤثر راهکارهای لازم برای طراحی بهینه دانشکده معماری با تأکید بر کیفیت فضاهای آموزشی ارائه گردد. (نگارنده)
امروزه در آتلیه های طراحی و در طرح های دانشجویان، مبتدی ها و یا دیگران ارتباط با متن و زمینه طرح، وجود ندارد و یا بسیار کم لحاظ شده است؛ به عبارت دیگر، این دانشجویان با وجود یادآوری توجه به محل در هر درس طراحی، نحوه ارتباط بنایی را که طراحی کرد هاند با سایت پروژه نمی دانند. (مهدوی نژاد و همکاران، 1390، ص22)
هماهنگی با زمینه و محیط حاصل حکمتی از ارتباط مستقیم معمار با محیط است، در سال های اولیه طراحی با دادن نمونه ای از بستر طرح به دانشجویان معماری، طراحی آنان با زمینه هماهنگی بیشتری داشت نسبت به زمانی که مدل بستر طرح در اختیار آنان نبود، بنابراین برای استادان طراحی به منظور ارتقای ارتباط بستر با طراحان تازه کار، یافتن راهبردهایی برای افزایش کارایی بهره گیری از زمینه طرح ضروری است. تأکید بیشتر بر تحلیل و شناخت مکان و داشتن مدلی از بستر طرح در فرایند طراحی در آتلیه ها می تواند یکی از رویکردها در ارتقای هماهنگی با زمینه باشد. توجه به این مسأله به لحاظ آینده معماری اهمیت دارد، زیرا آتلیه های طراحی، اساس معماری آینده کشور هستند. (مهدوی نژاد و همکاران، 1390، ص33)
معماری زمینه‌گرا به ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری تاکید دارد و بر این باور است که توازن میان معماری ومحیط می‌تواند هم برای خود اثروهم برای زمینه عاملی موثر وتقویت کننده باشد. زمینه‌گرایی الگویی است برای خلق محیط مطلوب تر لذا شناخت وآگاهی بیشتر ودرکی عمیقتر نسبت به زمینه ومحیط برای معماران وطراحان امری ضروری واجتناب ناپذیر است. معماری زمینه گرد تلاشی است برای نشان دادن توان محیط مطلوب بصری در مقیاسی کلان تر از معماری پیام معماری زمینه‌گرا ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است. (نگارنده)

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: بیان مساله 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- فرضیه های تحقیق 8
1-6- بررسی سابقه تحقیق 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 14
2-1- مقدمه 15
2-2- دانشگاه 16
2-3- دانشکده 18
2-4- تاریخچه دانشگاه و دانشکده در جهان 19
2-5- هنر 24
2-5-1- سلسله مراتب هنرها 27
2-6- معماری 28
2-7- آموزش معماری در جهان 29
2-7-1- نقش دانشکده های معماری در تحقق معماری شایسته، از دیروز تا فردا 31
2-7-2- اهميت آموزش معماري در ایران 33
2-8- رابطه فضا و معماری 38
2-9- توسعه پایدار 40
2-10- معماری و شخصیت زمینه 41
2-11- زمینه و زمینه گرایی 42
2-11-1- زمینه کالبدی 43
2-11-2- زمینه تاریخی 43
2-11-3- زمینه اجتماعی و فرهنگی 44
2-12- گونه های معماری زمینه 46
2-13- سیمای شهری زمینه گرا 47
2-13-1- عوامل موثر در سیمای شهری زمینه گرا 50
2-14- شهر اکولوژیک 52
2-15- بررسی نمونه های داخلی و خارجی 56
2-15-1- دانشکده هنرهای زیبا تهران 61
2-15-2- مدرسه معماری باوهاوس 64
2-15-3- دانشگاه هنر و معماری لندن 67
2-15-4- دانشکده هنر و معماری ییل آمریکا 67
2-16- نتیجه گیری 68
فصل سوم: روش تحقیق 69
3-1- تحقیق 70
3-1-1 جامعه آماری 70
3-1-2- حجم نمونه 70
3-2- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 71
3-3- تکنیک های آماری در تجزیه و تحلیل داده ها 71
3-4- تنظیم پرسشنامه 72
3-5- روائی اعتبار و پایائی(قابلیت اعتماد) 72
فصل چهارم: یافته های تحقیق 73
4-1- مقدمه 74
4-2- یافته های پژوهشی 74
4-2-1- نتایج آمار توصیفی 74
4-2-2- یافته های استنباطی 80
4-3- تجزیه و تحلیل یافته ها 80
4-4- احکام طراحی 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و طراحی 85
5-1- شهر رفسنجان 86
5-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر رفسنجان 86
5-1-2- تقسیمات کشوری شهر رفسنجان 86
5-1-3- نحوه تشکیل شهر رفسنجان و گسترش آن 87
5-1-4- ناهمواری های شهر رفسنجان 91
5-1-5- اقلیم 92
5-1-6- دما 93
5-1-7- بارندگی 94
5-1-8- رطوبت 95
5-1-9- وضعیت باد 96
5-2- موقعیت دقیق و ابعاد سایت 97
5-3- مراکز آموزش عالی 98
5-4- تعیین اجزا و عناصر اصلی دانشکده 100
5-4-1- فضاهای آموزشی- عملی دانشکده معماری 104
5-4-2- فضاهای اداری دانشکده معماری 107
5-4-3- فضاهای فرهنگی- رفاهی دانشکده معماری 109
5-5- سیستم سازه ای و سیستم های حرارتی و برودتی طرح 115
5-5-1- انتخاب سيستم سازه اي 118
5-5-1-1- اتصالات فولادي 120
5-5-1-2- اجزاء اتصالات 123
5-5-2- سیستم حرارتی و برودتی 109
5-6- روند طراحی و تعیین اجزا و عناصر دانشکده معماری 124
منابع 136
پیوست ها………………………………… 142
فهرست اشکال، جداول و نمودارها
عنوان صفحه
شکل2-1- دانشگاه پونه-هندوستان 18
شکل2-2- دانشکده تاریخ- کمبریج انگلیس 19
شکل2-3- دانشکده در قرن چهارم میلادی 20
شکل2-4- دانشگاه جرجیا- آتن 22
شکل2-5- دانشگاه باستانی جندی شاپور 24
شکل2-6- روند طراحی اقلیمی از گذشته تا کنون 40
شکل2-7- دانشکده هنرهای زیبا- تهران 53
شکل2-8- دانشکده هنرهای زیبا- تهران 54
شکل2-9- دانشکده هنرهای زیبا- تهران 56
شکل2-10- مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 57
شکل2-11- مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 58
شکل2-12- مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 59
شکل2-13- مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 61
شکل2-14- دانشگاه هنر و معماری- لندن 62
شکل2-15- دانشگاه هنر و معماری- لندن 63
شکل2-16- دانشگاه هنر و معماری- لندن 64
شکل2-17- دانشگاه هنر و معماری ییل- آمریکا 65
شکل2-18- دانشگاه هنر و معماری ییل- آمریکا 66
شکل2-19- دانشگاه هنر و معماری ییل- آمریکا 67
شکل 5-1- موقعیت جغرافیایی شهر رفسنجان- استان کرمان 86
شکل 5-2- تقسیمات کشوری شهر رفسنجان 87
شکل 5-3- حدود شهر قدیم رفسنجان 88
شکل 5-4- حدود شهر قدیم رفسنجان 90
شکل 5-5- ناهمواری های شهر رفسنجان 92
شکل 5-6- نمودار موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی 93
شکل 5-7- نمودار دما استان کرمان 94
شکل 5-8- نمودار بارندگی استان کرمان 95
شکل 5-9- نمودار رطوبت استان کرمان 96
شکل 5-10- جهت و سرعت باد استان کرمان 97
شکل 5-11- موقعیت سایت مورد نظر 98
شکل 5-12- بزرگنمایی و مساحت زمین مورد نظر 105
شکل 5-13- سایت مورد نظر برای طراحی دانشکده معماری 126
جدول 2-1- گونه های مختلف معماری در زمینه 44
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت….. 74
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 75
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات…. 77
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن…….. 78
جدول 4-5- توزیع فراوانی سوالات طیفی پرسشنامه……. 79
جدول 4-6- بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها………. 80
جدول 5-1- ساختار فضایی دانشکده معماری (سطوح زیربنا) 112
نمودار 1-1- مقیاس های زمینه گرایی . 10

 

 

منابع درون متنی ، پاورقی و نهایی در رساله قرار گرفته است.

 

خرید نقشه دیگر از دانشکده هنر و معماری:

پلان دانشکده هنر و معماری – کلیک کنید.

نقشه کامل دانشکده هنر و معماری کلیک کنید.

 

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

  1. مطالعات دانشکده هنر و معماری  135 صفحه + 8 نقشه   
  2. مطالعات طراحی دانشکده معماری ۱۰۵ صفحه + نقشه ها + رندرها + ۳۲ اسلاید – شماره دوم

 

 

تصاویر فایل:

رساله دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,پروپوزال دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,پایان نامه دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,رساله کارشناسی ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,برنامه فیزیکی دانشکده معماری,نمونه موردی داخلی و خارجی دانشکده معماری,ظوابط و استانداردهای طراحی دانشکده معماری,ریزفضاهای طراحی دانشکده معماری,نمونه موردی دانشکده معماری,مطالعات معماری دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,مطالعات کارشناسی ارشد با موضوع دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گراپایان نامه دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,رساله کارشناسی ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,برنامه فیزیکی دانشکده معماری,نمونه موردی داخلی و خارجی دانشکده معماری,ظوابط و استانداردهای طراحی دانشکده معماری,ریزفضاهای طراحی دانشکده معماری,نمونه موردی دانشکده معماری,مطالعات معماری دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,مطالعات کارشناسی ارشد با موضوع دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرارساله کارشناسی ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,برنامه فیزیکی دانشکده معماری,نمونه موردی داخلی و خارجی دانشکده معماری,ظوابط و استانداردهای طراحی دانشکده معماری,ریزفضاهای طراحی دانشکده معماری,نمونه موردی دانشکده معماری,مطالعات معماری دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,دانلود رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا,مطالعات کارشناسی ارشد با موضوع دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 12 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.