رساله پایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن

مطالعات طراحی خانه و گالری مد

رساله معماری طراحی خانه و مرکز مد و لباس

مقدمه
پوشاک
یکی از بارزترین سمبل های فرهنگی، مهم ترین و مشخص ترین مظاهر قومی و سریع الانتقال ترین نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تاثیر پدیده های فرهنگ پذیری در بین جوامع گوناگون انسانی قرار می گیرد، تاجائیکه حتی عده ای معتقدند; استیلای فرهنگی و سلطه پذیری در وهله اول از طریق انتقال پوشاک صورت می گیرد و می توان با تغییر پوشاک یک جامعه، نوع معیشت و شیوه تولید آن ها را نیز دچار گرگونی نمود و تغییرات و تحولاتی در ساختار زندگی اجتماعی آن جامعه ایجاد کرد.
رساله معماری خانه و گالری مد و فشن 267 صفحه,مطالعات خانه و گالری مد و فشن,پایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن,پروپوزال معماری خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشن

گروه های متفاوت انسانی که در مناطق مختلف ایران زندگی می کنند و هر کدام دارای ویژگی های قومی برجسته ای هستند و تحت عوامل گوناگون، از جمله اکولوژی منطقه، تن پوش ویژه ای به تن دارند که در همان نگاه اول می تواند قومیت، حوزه زندگی، زبان و سایر مشخصات فرهنگی و حتی مذهب و اشتغالات اصلی زندگی آنان را در ذهن بیننده تداعی کند.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب:

تقدیم به : ۳
سپاسگزاری : ۴
هیئت داوران ۵
فهرست مطالب ۶
مقدمه ۱۶
پوشاک ۱۶
شناخته شده ترین اقوام و لباس آنها ۱۷
تزئین روی لباس ها ۱۸
عوامل موثر در شکل گیری پوشاک اقوام ۱۸
مذهب: ۱۸
شرایط و عوامل طبیعی: ۱۹
شیوه معیشت فعالیت های غیرزارعی: ۲۰
منزلت های اجتماعی: ۲۱
ریشه اصلی البسه ۲۲
مفهوم و اهمیت البسه ۲۳
مد لباس امروزه ۲۵
پوشاک مردان اولیه ۲۶
پارچه های دنیای باستان ۲۸
صنعت نساجی و تولید پوشاک مصر باستان ۲۹
اقلیم و پوشش ۳۱
فن آوری و پوشش ۳۵
کیفتهای گوناگون پوشش ۳۶
اصول استفاده از رنگ ها در طراحی لباس ۳۹
اقتصاد و پوشش ۴۴
اشتغال ، جایگاه اجتماعی و پوشش ۴۸
مشخص ترین وجه اشتراک این دوتمدن ۵۱
اوضاع سیاسی و پوشش ۵۳
مذهب ، جهان نگری و پوشش ۵۸
تمدن اژه ای ۷۰
البسه زنان مینوسی ۷۳
یونان ۷۴
دوران کلاسیک ۷۶
لوازم جنبی و تزئینات ۸۶
قضات و شهسواران تونیکا آنگوستیکلاویا ۹۰
پاپوش سربازان رومی ۹۱
پوشش مردان رومی ۹۲
اروپا در سده‌های بعد ۹۳
زیبایی‌شناسی سدۀ ۱۵م/۹ق ۹۵
جواهرات روم باستان ۹۶
آلمان قرون میانه ۹۷
آلمان قرن ۱۸ ۹۸
سوییس ۱۰۰
اسکاتلند و انگلیس: ۱۰۱
هلند ۱۰۲
اسپانیا در قرون میانه ۱۰۳
اسپانیا در سده ی شانزدهم ۱۰۳
اسپانیا قرن ۱۹ ۱۰۴
فرانسه قرون میانه ۱۰۵
فرانسه در دوران رنسانس ۱۰۶
فرانسه قرن ۱۷ ۱۰۷
فرانسه قرن ۱۸ ۱۰۸
فرانسه قرن ۱۹ ۱۰۹
فرانسه قرن ۲۰ ۱۱۰
برهنگی به بهانه پیشرفت ۱۱۱
ـ سال ۱۹۴۷ و جلوه های نو ۱۱۱
پوشش ایرانیان پیش از پارسیان ۱۱۲
نظریه سرپرسی سایکس در مورد پوشش ۱۱۵
تاریخچه پوشاک زنان در ایران: ۱۱۶
لباس مردم پارس ۱۲۱
پوشش اشکانیان و پارتها ۱۲۳
جامه زنان ایرانی در دوران اشکانی ۱۲۴
پوشش در دوره ساسانی ۱۲۵
دوران تیموری ۱۲۹
دوران صفوی ۱۳۰
دوران زندیه ۱۳۴
ویژگی پوشاک زنان عصر قاجار ۱۳۶
پوشاک زنان دوره اول قاجار تا عهد ناصرالدین شاه ۱۳۷
فتحعلی شاه قاجار ۱۴۰
ناصرالدین شاه و همسرانش در اندرون ۱۴۱
نقش حجاب در پوشش ۱۴۲
اهداف طراحی گالری و سالن طراحی مد و لباس ۱۴۷
۲-۲ تعریف هنر ۱۴۹
۲-۳ دسته بندی هنرها ۱۴۹
هنرهای پلاستیک و فنوتیک ۱۴۹
۲-۴ ریشههای هنر ۱۵۰
انواع هنر ۱۵۱
۲- سخنوری ۱۵۱
موسیقی ۱۵۱
نقاشی و مجسمه سازی ۱۵۱
حس زیبایی ۱۵۲
زیبایی ۱۵۲
تمایز هنر و زیبائی: ۱۵۲
هنر ایرانی: ۱۵۳
نوررسانی طبیعی کلاس‌ها ۱۵۳
– نوررسانی مصنوعی ۱۵۴
فضاهای کمک آموزشی ۱۵۴
کتابخانه تخصصی ۱۵۵
سالن مطالعه ۱۵۶
قفسه های کتاب ۱۵۶
برنامه فیزیکی و نام فضاهای کاربردی ۱۶۲
نمونه های موردی: ۱۶۸
دانشگاه هنر توکیو ۱۷۱
تاریخچه آموزش طراحی ۱۷۹
بوزار فرانسه ۱۸۲
باهاوس ۱۸۳
نمونه موردی گالری و سالن مد هنر ایرانی ۱۸۶
مبانی نظری ۱۸۷
منابع و ماخذ ۲۰۱
نتیجه گیری ۲۱۳
اقلیم ۲۱۵
ویژگیهای محیطی منطقه تهران ۲۱۵
تابش آفتاب : ۲۱۵
ویژگیهای اقلیمی و جوی : ۲۱۶
دما و تغییرات آن : ۲۱۷
مهر ۲۱۸
آبان ۲۱۸
بارش و میزان بارندگی ۲۱۸
مهر ۲۱۹
آبان ۲۱۹
رطوبت نسبی هوا ۲۲۱
باد : ۲۲۲
تبخیر : ۲۲۳
تعداد روزهای یخبندان : ۲۲۳
تحلیل سایت ۲۲۶ این سایت در تقاطع خیابان پونک باختری با بلوار فرحزادی قرار دارد
موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار ۲۲۶
اتاق‌های پشت صحنه ۲۲۹
سیستم تاسیسات : ۲۴۱
جدول پیشنهادی کاربری طبقات ۲۴۲
فضای آموزش نظری: ۲۴۳
ظرفیت آتلیه و کارگاه ۳۴۴ ۲۴۴
منابع و ماخذ ۲۴۴

 

 

 

رساله های با این موضوع:

  1. رساله طراحی موزه مد و لباس – مجموعه موزه مد و لباس ۲۰۰ صفحه
  2. رساله موزه لباس ایرانی – آریایی ۱۳۰ صفحه

 

تصاویر فایل:

رساله معماری خانه و گالری مد و فشن 267 صفحه,مطالعات خانه و گالری مد و فشن,پایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن,پروپوزال معماری خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشنپایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن,پروپوزال معماری خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشنبرنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشن

رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشنبرنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشن

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۷ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.