رساله پایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن

مطالعات طراحی خانه و گالری مد

رساله معماری طراحی خانه و مرکز مد و لباس

مقدمه
پوشاک
یکی از بارزترین سمبل های فرهنگی، مهم ترین و مشخص ترین مظاهر قومی و سریع الانتقال ترین نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تاثیر پدیده های فرهنگ پذیری در بین جوامع گوناگون انسانی قرار می گیرد، تاجائیکه حتی عده ای معتقدند; استیلای فرهنگی و سلطه پذیری در وهله اول از طریق انتقال پوشاک صورت می گیرد و می توان با تغییر پوشاک یک جامعه، نوع معیشت و شیوه تولید آن ها را نیز دچار گرگونی نمود و تغییرات و تحولاتی در ساختار زندگی اجتماعی آن جامعه ایجاد کرد.
رساله معماری خانه و گالری مد و فشن 267 صفحه,مطالعات خانه و گالری مد و فشن,پایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن,پروپوزال معماری خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشن

گروه های متفاوت انسانی که در مناطق مختلف ایران زندگی می کنند و هر کدام دارای ویژگی های قومی برجسته ای هستند و تحت عوامل گوناگون، از جمله اکولوژی منطقه، تن پوش ویژه ای به تن دارند که در همان نگاه اول می تواند قومیت، حوزه زندگی، زبان و سایر مشخصات فرهنگی و حتی مذهب و اشتغالات اصلی زندگی آنان را در ذهن بیننده تداعی کند.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب:

تقديم به : 3
سپاسگزاري : 4
هيئت داوران 5
فهرست مطالب 6
مقدمه 16
پوشاک 16
شناخته شده ترین اقوام و لباس آنها 17
تزئین روی لباس ها 18
عوامل موثر در شکل گیری پوشاک اقوام 18
مذهب: 18
شرایط و عوامل طبیعی: 19
شیوه معیشت فعالیت های غیرزارعی: 20
منزلت های اجتماعی: 21
ریشه اصلی البسه 22
مفهوم و اهمیت البسه 23
مد لباس امروزه 25
پوشاک مردان اولیه 26
پارچه های دنیای باستان 28
صنعت نساجی و تولید پوشاک مصر باستان 29
اقلیم و پوشش 31
فن آوری و پوشش 35
کیفتهای گوناگون پوشش 36
اصول استفاده از رنگ ها در طراحی لباس 39
اقتصاد و پوشش 44
اشتغال ، جایگاه اجتماعی و پوشش 48
مشخص ترین وجه اشتراک این دوتمدن 51
اوضاع سیاسی و پوشش 53
مذهب ، جهان نگری و پوشش 58
تمدن اژه ای 70
البسه زنان مینوسی 73
یونان 74
دوران کلاسیک 76
لوازم جنبی و تزئینات 86
قضات و شهسواران تونیکا آنگوستیکلاویا 90
پاپوش سربازان رومی 91
پوشش مردان رومی 92
اروپا در سده‌های بعد 93
زیبایی‌شناسی سدۀ 15م/9ق 95
جواهرات روم باستان 96
آلمان قرون ميانه 97
آلمان قرن 18 98
سوييس 100
اسکاتلند و انگليس: 101
هلند 102
اسپانيا در قرون ميانه 103
اسپانيا در سده ي شانزدهم 103
اسپانيا قرن 19 104
فرانسه قرون ميانه 105
فرانسه در دوران رنسانس 106
فرانسه قرن 17 107
فرانسه قرن 18 108
فرانسه قرن 19 109
فرانسه قرن 20 110
برهنگي به بهانه پيشرفت 111
ـ سال 1947 و جلوه هاي نو 111
پوشش ايرانيان پيش از پارسيان 112
نظریه سرپرسی سایکس در مورد پوشش 115
تاریخچه پوشاک زنان در ایران: 116
لباس مردم پارس 121
پوشش اشکانیان و پارتها 123
جامه زنان ایرانی در دوران اشکانی 124
پوشش در دوره ساسانی 125
دوران تیموری 129
دوران صفوی 130
دوران زندیه 134
ويژگي پوشاك زنان عصر قاجار 136
پوشاك زنان دوره اول قاجار تا عهد ناصرالدين شاه 137
فتحعلی شاه قاجار 140
ناصرالدین شاه و همسرانش در اندرون 141
نقش حجاب در پوشش 142
اهداف طراحی گالری و سالن طراحی مد و لباس 147
2-2 تعریف هنر 149
2-3 دسته بندی هنرها 149
هنرهای پلاستیک و فنوتیک 149
2-4 ریشههای هنر 150
انواع هنر 151
2- سخنوری 151
موسیقی 151
نقاشی و مجسمه سازی 151
حس زیبایی 152
زیبایی 152
تمایز هنر و زیبائی: 152
هنر ایرانی: 153
نوررساني طبيعي كلاس‌ها 153
– نوررساني مصنوعي 154
فضاهاي كمك آموزشي 154
كتابخانه تخصصي 155
سالن مطالعه 156
قفسه هاي كتاب 156
برنامه فیزیکی و نام فضاهای کاربردی 162
نمونه های موردی: 168
دانشگاه هنر توکیو 171
تاریخچه آموزش طراحی 179
بوزار فرانسه 182
باهاوس 183
نمونه موردی گالری و سالن مد هنر ایرانی 186
مبانی نظری 187
منابع و ماخذ 201
نتیجه گیری 213
اقلیم 215
ويژگيهاي محيطي منطقه تهران 215
تابش آفتاب : 215
ويژگيهاي اقليمي و جوي : 216
دما و تغييرات آن : 217
مهر 218
آبان 218
بارش و ميزان بارندگي 218
مهر 219
آبان 219
رطوبت نسبي هوا 221
باد : 222
تبخير : 223
تعداد روزهاي يخبندان : 223
تحلیل سایت 226 این سایت در تقاطع خیابان پونک باختری با بلوار فرحزادی قرار دارد
موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار 226
اتاق‌هاي پشت صحنه 229
سیستم تاسیسات : 241
جدول پیشنهادی کاربری طبقات 242
فضاي آموزش نظري: 243
ظرفيت آتليه و كارگاه 344 244
منابع و ماخذ 244

 

 

 

رساله های با این موضوع:

  1. رساله طراحی موزه مد و لباس – مجموعه موزه مد و لباس ۲۰۰ صفحه
  2. رساله موزه لباس ایرانی – آریایی ۱۳۰ صفحه

 

تصاویر فایل:

رساله معماری خانه و گالری مد و فشن 267 صفحه,مطالعات خانه و گالری مد و فشن,پایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن,پروپوزال معماری خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشنپایان نامه معماری خانه و گالری مد و فشن,پروپوزال معماری خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشنبرنامه فیزیکی خانه و گالری مد و فشن,نمونه موردی خانه و گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشن

رساله خانه و گالری مد و فشن,دانلود رساله خانه و گالری مد و فشن,برنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشنبرنامه فیزیکی و ریزفضاهای خانه و گالری مد و فشن,ظوابط طراحی خانه و گالری مد و فشن,رساله معماری خانه مد,مطالعات معماری خانه مد,رساله معماری گالری مد و فشن,رساله خانه و گالری مد و لباس,رساله معماری خانه و گالری مد و لباس,مطالعات معماری خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله خانه و گالری مد و لباس,دانلود رساله معماری خانه و گالری مد و فشن

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 7 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.