رساله معماری شهرداری 204 صفحه – مطالعات طراحی ساختمان شهرداری

پروپوزال معماری ساختمان اداری شهرداری

چکیده
سعی بر این شده است که مجموعه این بنا به عنوان نشانه های مردمی برای شهر مورد نظر باشد و در این میان ساختمان شهرداری باید نمایانگر روحیه ای فعال و پیشرو بوده و ثبات،درستی و اعتماد به اینده را القا نماید بنابر این شهرداری باید به صورت یک( land mark (بی همتا یگانه و چشمگیر باشد در ضمن مجموعه بنای شهرداری بایستی قرارگاهی مناسب ،با تسهیلاتی وسیع جهت عموم مردم فراهم آورند برای دستیابی به چنین هدفی فضاها و ساختمان های این مرکزبایستی جذاب و دعوت کننده بوده وباید بتواند فضای کار مناسب و مطبوع را برای عملکردهای اداری تهیه ،رشد و توسعه این فضاها را در آینده مد نظر داشته باشند.
عملا شهرداری در شهرهای مختلف کشور نشانه کانونی برای اجتماعات و تبادلات اجتماعات مردم خواهد بود. در نتیجه محل استقرار ،برنامه ریزی و طراحی این مرکز بایستی تصویری جامع ،پیوسته و خوانا، قابل تشخیص و بخاطر سپردنی را در این راستا حاصل نماید.

رساله معماری شهرداری,مطالعات طراحی ساختمان شهرداری,پروپوزال معماری ساختمان شهرداری,برنامه فیزیکی ساختمان شهرداری,ریفضاهای طراحی ساختمان شهرداری,نمونه موردی داخلی و خارجی شهرداری,

مقدمه
شهرها بر اثر عوامل مختلف مذهبي، امنيتي، اقتصادي ، سياسي و اداري بوجود آمده و يا توسعه و گسترش يافته اند. شهر به عنوان يك پديده انساني، اقليمي و اقتصادي اجتماعي مطرح مي شود كه در بستر تاريخ در شرايط معيني متولد و در شرايط خاصي به زندگي خود ادامه مي دهد، رشد مي كند و تغيير مي پذيرد.
شهرداري از نظر لغوي از دو كلمه «شهر» و «داري» تشكيل گرديده كه «داري» به معني اداره و مديريت و «شهر» پس از 1362 به جايي كه داراي شهرداري باشد اطلاق مي گرديد. بنابراين از نظر لغوي شهرداري را مي توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداري به واحدي گفته مي شود كه به منظور اداره امور محلي و ارائه خدمات عمومي موردنياز شهروندان در يك مركز جمعيتي با خصايص شهري تشكيل مي شود.
شهرداري ها بر اساس مديريت شهري، ارائه خدمات و رفع نيازمنديهاي شهروندان تشكيل شده اند و از آنجا كه شهروندان و ساكنان هر محل بيش از سايرين، امكان تشخيص و درك نيازها، امكانات و احتياجات آن شهر يا محل را دارند، لذا مي بايست با مشاركت يكديگر و با انتخاب فرد يا افرادي كه مسئوليت رفع اين نيازها را بر عهده مي گيرد به تأسيس شهرداري اقدام نمايند.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

بیان اهداف:

ایجاد بنای ماندگار که بتواند شاخص منطقه باشد
ایجاد فضای متناسب با حضور گسترده مردم ،پویا و منعطف
رسیدن به معماری مردمی ،خودمانی و آشنا که مردم بتوانند با آن رابطه برقرار نمایند
به وجود آوردن زمینه های فعالیت برای نهادهای خود جوش مردمی
رسیدن به معماری باز و دعوت کننده و متعلق به مردم
بالا بردن شناخت مردم از وظایف شهرداری و ایجاد روحیه همکاری
ایجاد فضایی به منظور انواع گردهمایی های مردمی در منطقه

فصل اول: مطالعات پایه

1-1-تعریف شهر
بنا به نظر بسياري از صاحبنظران و خاصه جغرافيدانان، نحوه زندگي بشر و سكونت او داراي دو تقسيم بزرگ كوچ نشيني و يكجا نشيني است كه ده نشيني و شهر نشيني يكي از اقسام نحوه ي زندگي بشر بر سطح زمين و به عنوان استقرار ثابت بشر در محيط زيست است.
شهر يكي از پديده هاي بشري در محيط زيست به منظور اسكان، تامين معيشت، داشتن روابط اجتماعي و اقتصادي و مانند آنهاست.
احساس لزوم تثبيت در يك نقطه و احتياج به زندگي در كنار يكديگر و لازم و ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است كه هماهنگ با محيط طبيعي و داده هاي ساختماني محيط اطراف خود به ايجاد مسكن دست بزند.
جذب و جلب جمعيت روستايي به طرف شهر به دليل وجود امكانات رفاهي در شهرها و كمبود آن در روستاها صورت گرفته است. مهاجرت از سوي روستاها به طرف شهرها( مخصوصا شهرهاي بزرگ ) باعث پايين رفتن سطح توليدات كشاورزي و دامپروري، مشكلات افزايش جمعيت و تراكم در آن شهرها، مشكلات مربوط به مسكن، توسعه ي ناموزون شهرها، عدم تكافوي (كافي بودن) تاسيسات شهري، مشكلات ترافيك و رفت و آمد و عدم آشنايي روستايي با زندگي شهري و مانند آنها شده است. بنابراين شهرها بايستي بر مبناي نقش و وظيفه و امكان و استعدادي كه در سطح منطقه خود دارند، انجام وظيفه كرده و به نحوي توسعه يابند كه اثرات منفي خود را بر روال زندگي روستاها به حداقل برسانند.
چنانچه براي شهر و روستاها هماهنگ با يكديگر برنامه ريزي شود و شهرها همه گونه امكانات و اعتبارات و احتياجات نواحي روستايي را در اختيار خود نگيرند، ضمن آنكه از شدت مشكلات و مسائل شهري كاسته خواهد شد، روستاها نيز خالي از سكنه نخواهند گرديد.
به طور كلي جمعيت نسبتا متراكم، وجود خيابانها و مراكز كار و تجارت، ساختمانهاي مرتفع كه نسبت به دهات و روستاها متفاوت است، امكانات آموزشي و رفاهي و وجود گسترده ي وسائط نقليه همه علائمي است كه در شهرها وجود دارد.
در تمدن هاي خيلي قديمي مراكز جمعيتي وجود داشته كه به آن نقاط شهر اطلاق مي شده و قطعا به مناسبت نوع شغل و وظايفي كه به عهده داشته اند با مناطق روستايي متفاوت بوده اند .
به عنوان مثال روميان لغتي را به نام urbs استفاده كرده اند كه درست در مقابل روستا استفاده مي شده و زماني اين لغت را به كار مي برده اند كه مثلا به محلي مي رفتند كه فرم زندگي و مشاغل آن، با زندگي روستايي متفاوت بوده است. امروزه معمولا در يك منطقه به نقاطي اسم شهر مي دهند كه داراي جمعيتي بوده و از نظر فعاليت متنوع تر از مناطق روستايي باشند ولي اين حكم قطعي نيز نمي تواند باشد، زيرا چه بسيار مناطق و نقاطي وجود دارند كه در يك فصل از سال داراي جمعيت هستند و در غير آن فصول خالي از آن.
1-2-تعاريف مختلف شهر
1-2-1-تعريف عددي
مركزي از اجتماع نفوس كه در نقطه اي گرد آمده و تراكم و انبوهي جمعيت در آن، از حد معيني پايين تر نباشد.
بر اين اساس در بيشتر ممالك حد جمعيت شهر 2500 نفر است.
تعداد و رقم شاخص براي براي شناخت شهر، هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني متفاوت است و مختصر آنكه در هر كشوري بنا به موقعيت خاص آن كشور حد جمعيت شهر تفاوت مي كند.
مثلا در فرانسه، آلمان و تركيه، مقياس شناخت شهر از ده تعداد 2000 نفر ساكن است. در ايالات متحده و مكزيك رقم 2500 نفر و در هلند و يونان و آيران 5000 نفر و در ايرلند رقم 1500 نفر مشخص كننده ي شهري بودن يا روستايي بودن يك نقطه مي باشد.
تعريف آماري و عددي ضمن آنكه تعريف روشن و ساده ايست. ولي از نظر علمي نمي توان آن را تعريف جامعي دانست.
1-2-2-تعريف تاريخي
برخي از علما معتقدند كه مراكزي كه از قديم نام شهر به آنها اطلاق شده است به عنوان شهر شناخته مي شوند و در واقع به افتخار قدمتي كه دارند هميشه شهر باقي مي مانند.
1-2-3-تعريف حقوقي
نوع ديگر تعريف شهر، تعريف حقوقي و اداري است. در دوره هاي گذشته، شهرها داراي امتيازاتي بودند كه در روستاها وجود نداشت. مانند بسياري از شهرهاي قرون وسطايي كه حق داشتند براي خود بازار داشته باشند يا به خدمات نظامي بپردازند؛ درحالي كه روستاها از اين امتيازات برخوردار نبودند.
تعاريف ديگري نيز از شهر شده است كه در زير به مفهوم كلي آنها اشاره ميكنيم:
شهر جايي است كه در آن نوع مسكن، رفتار، درآمد، سيماي شهري و پوشاك مردم آن با روستا متفاوت باشد و شغل سكنه ي آن غير از كشاورزي باشد.
به نظر جغرافيدانان، شهر منظره اي مصنوعي از خيابانها،ساختمانها، دستگاهها و بناهايي است كه زندگي شهري را امكان پذير مي سازد.
جغرافيدانان شهر را به عنوان يك واحد مجزا به حساب نياورده و ارتباط آن را با منطقه و كشور مورد مطالعه قرار ميدهند.
طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و… متفاوت می باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان های بلند، خیابان ها، پارک ها، ادارات، زیرساخت ها و تاسیسات شهری و… می باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال65 شهر را مکانی می گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می شد که دارای شهرداری باشد.
1-3-تعریف شهر جدید
شهر های جدید در نظام های اجتماعی و اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای، بسیار دگرگون شده اند. هنوز تعریف جامعی برای شهر های جدید ارائه نشده است اما می توان تعاریف زیر را برای آنها بیان داشت:
۱) اجتماع های برنامه ریزی شده ای در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده.
۲) اجتماعی خود اتکا با جمعیت و مساحت مشخص؛ فاصله ای معین از مادر شهر با برنامه ریزی از پیش تعیین شده و اهداف معین.
۳) معمولا برای تمرکززدایی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی طراحی می شود تا با وجود جاذبه نزدیکی به شهرهای بزرگ، جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شود.
بنابراین شهر جدید دارای تاریخ تولد مشخص است و در زمان کوتاه معینی ساخته می شود. شهر جدید با حومه، اختلاف اساسی دارد؛ حومه یک ناحیه مجزای مسکونی است که ساکنان آن برای کار به شهر دورتر رفت وآمد می کنند اما شهر جدید باید همه عملکرد های شهری را به اندازه معین داشته باشد.
از زمان احداث سکونت گاه های شهر های جدید که در آستانه قرن حاضر با طرح اندیشه < هاوارد> و نیز ایجاد باغ شهرهای <ولوین> و <لچ ورث> شروع شد، تاکنون در اهداف این مراکز سکونتی تحولات بسیاری به وجود آمده است. بر این اساس می توان شهر های جدید را در سه دوره به شرح زیر بررسی کرد:
۱) دوره اول/ باغ شهرها به عنوان الگوی اولیه شهر های جدید (۱۹۳۸ ۱۸۹۸): در این دوره، باغ شهر ها، شهرک های اقماری و سپس شهر جدید به عنوان گزینه ای در برابر رشد فزاینده شهرهای انگلستان مطرح می شوند. در این دوره بر نقش هرچه بیشتر دولت در توسعه این شهر ها، حد متناسب جمعیت باغ شهر ها و انتقال جمعیت اضافی به آنها تاکید می شود. در این دوره، شهر های جدید بیشتر در غالب نظریه ها باقی می مانند و فقط نمونه های محدودی از آنها احداث می شود.
۲ ) دوره دوم/ سیاست رویارویی با رشد مناطق مادرشهری (۱۹۶۰ ۱۹۳۸): با پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا بار دیگر در توسعه شهر های جدید پیشگام می شود. شهر های جدید با فاصله ای از مادرشهر، به عنوان مراکز اصلی فعالیت با قطبیت ناحیه شهری پذیرفته می شوند. بدین ترتیب همزمان با توسعه شهر های جدید بریتانیا، پیرامون برخی از پایتخت های بزرگ جهان (مسکو، پاریس و توکیو) و حوزه های مادرشهر، احداث سکونتگاهای شهری جدید آغاز می شود.
۳) دوره سوم/ تحول در اهداف شهر های جدید (۱۹۷۰ ۱۹۶۰): در این دوره، شهرهای جدید به عنوان ابزار سازمان دهی فضای ملی، برنامه ریزی ناحیه ای و سیاست تمرکززدایی جمعیتی و اقتصادی مطرح می شوند. در دوره سوم، شهر های جدید ب ریتانیا در خدمت توسعه اقتصادی در سطح منطقه قرار می گیرند. ایجاد پایتخت های ج دی د(شاندیگار، برازیلیا و اسلام آباد) گونه ای از این اهداف تلقی می شود.
آدمیان از دیر باز در مکان ها و سرزمین های مختلف و متعددی که شاید تنها معیار وابستگی آنان به یکدیگر در مقابله با مشکلات و سختی های زندگی بوده، می زیسته اند. شهر ها به وجود آمدند، توسعه یافتند، سیطره عظمت و تمدن خود را بر پهنه وسیعی از سرزمین ها گستردند و سپس از صحنه روزگار کنار رفتند. دلایل نیستی آنها کاملا مشخص و معلوم نیست. بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، خشکسالی، قحطی، آتشفشان، توفان یا عوامل دیگری مانند جنگ، به نوعی در تنازع بقای آنان سهیم بوده و هستی و نیستی تمدن ها را تحت الشع اع ق رار داده اند. باوجود این، حیات آدمی در کنار شهرهای نوبنیاد ادامه یافته و مش اهده می کنیم که در پی نابودی شهر ها، باز شهر های دیگری احداث می گردند. بنابراین شهر سازی یکی از کهن ترین نیاز های بشری به شمار آمده و هرگز شهری در تاریخ وجود نداشته که به تمامی، توسط معماران س اخته شده باشد بلکه شهر را می بایست محصول قدرت و اقتدار حکومت ها و دولت ها دانست.
1-4-ماهیت شهر
1-4-1-ویژگی اقتصادی شهر
وجه مشترک تعاریف از شهر:
متشکل از یک یا چند بنای مسکونی جدا از یکدیگر است اما به طور نسبی یک زیستگاه بسته است. و آن چنان گسترده است که آشنایی های دو طرفه و شخصی میان ساکنان آن برقرار نیست.
شهر، از نگاه اقتصادی، زیستگاه ساکنانی است که در درجه اول از راه بازرگانی و نه کشاورزی زندگی می کنند.
به این باید نوعی تنوع در انجام معاملات را نیز به ویژگی های شهر بیفزاییم
تنوع اول: بر پایه وجود املاکی که به صورت فئودالی اداره می شوند.
شهر جایی است که ساکنان محلی، بخش عمده ای از خواسته های اقتصادی روزانه خود را در بازار محلی تهیه می کنند. محصولاتی که عمدتا در جایی غیر از شهر تولید و آورده شده اند. در این عبارت، شهر «مکان بازار» است.
وجود بازار اغلب وابسته به امتیاز و پشتیبانی لرد/پرنس بوده است. علایق شخصی، باج، مالیات و …
تنوع دوم: وجود بازار، به مثابه مکان مبادله ثروت
شهر مرکز بارگیری کالاهای مختلف باشد: مناطق مرزی سده های میانه خاصه در جنوب
بدون پیوستگی به قلمرو پرنسس و از راه اتحاد مهاجمان بیگانه، جنگاوران دریایی یا دسته های بومی درگیر در تجارت

1-5-انواع شهر
مصرف کننده، تولید کننده، سوداگر
به موازات شهر پرنسی که ساکنان آن از نظر اقتصادی وابسته به قدرت خرید و اقتصاد خانوادگی نجبا هستند، شهرهایی وجود دارد که قدرت خرید مصرف کنندگان دیگر (موجران و سوداگران و پیشه وران(مسکو)، مقامات عالی رتبه اداری(پکن)) را تامین می کنند. این ها یا وابسته به بهره مالکانه اند (آرنهایم) یا متکی به مقرری های دولتی (ویسبادن). این شهرها نمونه ای از شهر مصرف کننده اند.
گونه متضاد این شهر، شهر تولید کننده است. افزایش جمعیت و قدرت خرید در شهر ناشی از استقرارکارخانه ها، صنایع دستی یا صنایع خانوادگی است که محصولات خود را در خارج از قلمرو داخلی عرضه می کنند. (که نمایانگر شهر مدرن هستند.)
شهر دیگری که در برابر شهر مصرف کننده قرار دارد، شهر سوداگر است. شهری که در آن قدرت خرید بیشتر مصرف کنندگان آن متکی به خرده فروشی برای دریافت سود از محصولات خارجی در بازار محلی است. یا فروش خارجی برای کسب سود از کالاهای محلی
قدرت خرید و توانایی پرداخت مالیات یک شهر تجاری، به استقرار اقتصاد محلی بستگی داشت.
شهر ها در واقعیت همواره آمیزه ای از این انواع هستند.
برای طبقه بندی اقتصادی آن ها باید بر حسب اقتصاد برتر اقدام کرد.

 

-10-کلان شهر
1-10-1-تعریف کلان شهر
كلانشهرها كه در قرن بيستم ظهور نموده اند،تنها يك شهر بزرگ نبوده، بلكه از لحاظ كيفي مجتمع زيستي نوين محسوب مي شوند. آنها بزرگتر و پيچيده تر از ساير شهرها بوده،نقش كليدي تري از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي نسبت به شهرهاي قبل از خود به عهده دارند.يك كلانشهر در واقع مجموعه اي ازشهرهاست.اهميت كلانشهرها بدان اندازه است كه تاريخ اجتماعي قرن بيستم بدون در نظر گرفتن پديده كلان شهرها، غير قابل فهم خواهد بود.
بقول گاتمن، كلان شهر مدرن، پيچيده ترين و بزرگترين كار هنري است كه بشر آن را توليد نموده است.
1-10-2-شهرستيزي- روستازدگي
گستردگي مشكلات به ويژه در كشورهاي در حال توسعه در دهه هاي 1960و 1970 ميلادي، نوعي واكنش منفي را نسبت به شهرنشيني شتابان در اين كشورها دامن زد كه منشاء طرز تلقي «شهرستيزي» و گاه «روستازدگي» و خواست عمومي براي مهار رشد سريع شهرها شد. از دهه 1980 ميلادي با تداوم روند كلانشهرنشيني و افزايش درك عمومي از همبستگي رشد كلانشهرها و رشد اقتصاد ملي، تلقي شهرستيزي كمتر شد و انديشه مهار و كنترل رشد مناطق كلانشهري، به تدريج جاي خود را به برنامه ريزي و مديريت توسعه اين مناطق داد.
از ديگر اشتباهات مصطلح در ايران، اين است كه روستاها به شدت در حال تخريب اند و بخش كشاورزي در حال نابود شدن است و به همين علت كلانشهرها بزرگ و فربه شده اند؛ روستاها در طول زمان روند افزايش داشته اند. با پيشرفت هاي فناوري، بر توليد بخش كشاورزي و سطح زير كشت افزوده و از نيروي كار آن مي كاهد. يكي از دلايل كم توجهي به مديريت كارامد كلانشهرها و مجموعه هاي شهري و تداوم مسائل و معضلات آنها تفكرات «شهر ستيزي» است كه در ايران حاكم مي باشد.
1-10-3-جنبه روانشناختي- اقتصادي كلانشهرها
كلانشهر همواره مكاني براي اقتصاد پولي بوده.در كلان شهر اقتصاد پولي و سلطه عقل نزديكترين رابطه ممكن را به يكديگر پيدا ميكنند.آنها بطور مشترك در رفتار با اشخاص و اشياء نگاهي واقع بينانه دارند كه با نوعي قضاوت رسمي و صوري شديدا سخت گيرانه همراه است. ساكنان كلانشهر با شاغلان، مشتريان، خدمتكاران خود و با اشخاصي كه با آنها ارتباط دارند، حسابگرانه برخورد مي كنند. اين روابط تضاد آشكاري با ذات محيط هاي كوچك تر دارد كه در آن روابط از طریق ويژگي هاي فردي، فضايي عاطفي در رفتار شکل می گیرد، كه فراتر از رابطه متعادل ميان خدمات و بهاي آنهاست.
در شهر مدرن،توليد منحصرا براي بازار تدارك ديده شده،يعني براي مشترياني تماما ناآشنا كه توليد كننده هرگز به آنها دسترسي ندارد. در اين شرايط منافع طرفين نسبت به يكديگر همراه با بي اعتنايي ظاهر مي شود. از اين رو روابط شخصی بی اهمیت و اقتصاد مبتني بر محاسبه عقلاني شکل می گیرد.اين امر به شدت در اقتصاد پولي حاكم بركلانشهر ديده مي شود.
1-10-4-فقدان نگرش واقع بينانه درخصوص مناطق كلانشهری ایران
نحوه برخورد با كلانشهرها در ايران، اغلب با نوعي پيشداوري همراه است. نوعي نگرش ضد شهري به گسترش تعابير منفي منجر شده است كه اين كلانشهرها راعامل عدم تعادل هاي اقتصادي،اجتماعي و فضايي می داند و پتانسيل هاي عملكردي و توسعه اي مثبت آنها را ناديده مي انگارد. يكي از دلايل كم توجهي به مديريت كارامد كلانشهرها و مجموعه هاي شهري و تداوم مسائل آنها تفكرات «شهر ستيزي» است كه در ايران حاكم مي باشد. مجموعه هاي شهري ايران نتوانسته اند رشدي درخور داشته باشند. البته عوامل بيروني چون جنگ تحميلي ابتدا بر توقف توسعه موثر بوده اند، اما فقدان برنامه هاي راهبردي سنجيده براي حضور در عصر اطلاعات و جهاني شدن اقتصاد،كه بحث آن بطور رسمي تنها براي برنامه چهارم توسعه (1384-1388) در دستور قرار گرفته، باعث آن بوده است كه بويژه مجموعه شهري تهران نتواند نقش پيشرو در اقتصاد ملي داشته باشد. بنابراین نه تنها توليد و درآمد سرانه ملي افزايش لازم را پيدا نكرده و خصلت تك محصولي اقتصاد ايران به جاي خود باقي است، بلكه اين كاهش در مجموعه هاي شهري محسوس تر هم بوده است. به همين دليل اين كلانشهرها داراي رشد درآمدي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي خود نيستند،روشن است كه در کشورهای دیگر كلانشهرها يا مجموعه هاي شهري محل اصلي جذب سرمايه خارجي و توليد كالاهاي پيشرفته به شمار مي آيند.
1-10-5-چالش رشد و پراكنش جمعيت در مناطق كلانشهري
در ابتدا يك كلانشهر رو به رشد وجود دارد كه اطراف آن را مجموعه اي از نقاط شهري كم جمعيت وروستاهاي مهاجرفرست احاطه كرده اند. روند تمركز جمعيت در كلانشهرها پس از چند دهه رو به كاهش مي گذارد، چرا كه به دليل تراكم جمعيت و محدوديت اراضي و افزايش هزينه زندگي در مركز، به تدريج جمعيت و فعاليت ها به پيرامون منتقل مي گردد و اين خود موجب رشد مراكز جمعيتي پيرامون كلانشهر اصلي مي شود.
1-10-6-معرفی اجمالی مجموعه های شهری ايران
شكل گيري مجموعه هاي شهري در ايران، سابقه اي در حدود سه دهه دارد. اكنون پنج مجموعه شهري تهران، اصفهان، تبريز، مشهد و شيراز مطابق مصوبات قانوني به رسميت شناخته شده اند. بخش عمده توليد ناخالص داخلي در اين مناطق توليد مي شود. تاثيرات اقتصادي و جمعيتي اين مناطق توجه ويژه و متمايزي را مي طلبد.
1-10-7-روند شكل گيري منطقه كلانشهري تهران
به طور كلي كلانشهر تهران شامل شهر تهران و كانون هاي جمعيتي، اقتصادي و خدماتي اطراف آن است.
جمعيت تهران كه در اوايل دوره قاجار كمتر از 15 هزار نفر بود، در اواخر دوره قاجار در سال 1300 شمسي به كمي بيش از 200 هزار نفر ودر پايان دوره رضاخان در سال 1320به اندكي بالاتر از 500 هزار نفر رسيد. پس از آن در پي تحولات داخلي ناشي از تغيير نقش ايران در سطح بين المللي و منطقه اي،آهنگ رشد و گسترش تهران شدت بيشتري پيدا كرد و جمعيت آن در سال 1335 به حدود 5/1 ميليون نفر و در سال 1345 به حدود 72/2 ميليون نفر افزايش يافت. به رغم اينكه جمعيت تهران در فاصله 1345-1300، حدود 13 برابر شده بود، به لحاظ جغرافيايي، رشد و گسترش كالبدي آن به طور پيوسته و در اطراف هسته قديمي آن صورت گرفت و هنوز در خارج از آن تاثير چنداني نگذاشته بود، به طوريكه در سال 1345، بزرگ ترين كانون جمعيتي اطراف تهران، شهر كرج با جمعيتي حدود 44 هزار نفر بود. با توجه به تاثير توسعه شبكه راهها و همچنين استقرار صنايع جديد كه به زمين وسيع و ارزان احتياج داشتند و نيز انتقال بعضي از فعاليتهاي مزاحم شهري به خارج از شهر تهران،شهرها و آبادي هاي واقع در اطراف تهران به سرعت رو به رشد نهادند. كانون هاي جمعيتي جديدي شكل گرفتند، تعداد شهرها افزايش پيدا كرد و به تدريج «منطقه كلانشهري» يا «مجموعه شهري تهران وشهرهاي اطراف آن» شكل گرفت. براي اولين بار در نظام برنامه ريزي شهر ايران، تهيه طرح مجموعه شهري تهران به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي در سال 1375 در دستور كار قرار گرفت و نتايج آن در سال 1381 در شوراي عالي شهرسازي و معماري و در سال 1382 به وسيله هيئت وزيران به تصويب رسيد. پس از آن هيئت وزيران با در نظر گرفتن ديدگاه هاي مجلس در تصويب نامه مورخه 83/3/2، ضمن استقلال واحدهاي تقسيمات كشوري و مسئوليت ها و اختيارات مراجع ذي ربط آن، خط مشي ها و سياست هاي كلي طرح مجموعه شهري تهران را به تصويب برساند. طبق اين مصوبه، شهرستان هاي تهران، دماوند، ري، شميرانات، كرج، ورامين، اسلامشهر، ساوجبلاغ، شهريار، رباط كريم، پاكدشت و نظرآباد در مجموعه شهري تهران قرار گرفتند.

 

و…

 

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده 12
بیان اهداف: 13
مقدمه 14
فصل اول: مطالعات پایه 15
1-1-تعریف شهر 16
1-2-تعاريف مختلف شهر 17
1-2-1-تعريف عددي 17
1-2-2-تعريف تاريخي 18
1-2-3-تعريف حقوقي 18
1-3-تعریف شهر جدید 19
1-4-ماهیت شهر 20
1-4-1-ویژگی اقتصادی شهر 20
1-5-انواع شهر 21
1-6-پیوند شهر با کشاورزی 22
1-7-مفهوم سیاسی-اداری شهر 22
1-7-1-دژ نظامی 23
1-7-2-شهر تلفیقی از دژ و بازار 23
1-8-شهر باختری 24
1-8-1-حقوق مالکیت و وضعیت حقوقی شهر 24
1-8-2-قانون زمین شهری متفاوت 24
1-8-3-همزیستی و منزلت شهروندان در شهر باختری 25
1-8-4-اخوت(برادری) و شکل گیری دولتشهر (پولیس) 26
1-8-5-موانع جادویی در برابر رشد شهرگرایی خاورزمین 26
1-8-5-از هم گسیختگی طایفه ها به عنوان زمینه شکل گیری اخوت 27
1-8-6-اعتبار طایفه برای شهر دوران باستان و قرون وسطی 28
1-8-7-کنفدراسیون هم پیمان در باختر 28
1-8-8-اعتبار جامعه شناختی وحدت مدنی 29
1-8-9-شایستگی نظامی شهروند به عنوان عنصر بنیادین پیشرفت در باختر 30
1-9-شهر اشرافی در دوران باستان و سده های میانه 30
1-9-1-ماهیت حکومت اشرافی 30
1-9-2-حکومت اشرافی به مثابه فرمانروایی انحصار طلبانه بسته نجبا در ونیز 31
1-9-3-رشد اشرافیت در دیگر کمون های ایتالیا بدون قرارداد انحصاری 31
1-10-کلان شهر 32
1-10-1-تعریف کلان شهر 32
1-10-2-شهرستيزي- روستازدگي 32
1-10-3-جنبه روانشناختي- اقتصادي كلانشهرها 33
1-10-4-فقدان نگرش واقع بينانه درخصوص مناطق كلانشهری ایران 33
1-10-5-چالش رشد و پراكنش جمعيت در مناطق كلانشهري 34
1-10-6-معرفی اجمالی مجموعه های شهری ايران 34
1-10-7-روند شكل گيري منطقه كلانشهري تهران 34
1-10-8-مشکلات منطقه کلانشهر تهران 35
1-10-9-مقايسه جمعيت شهر تهران و كل كشور، به هزار نفر، در سالهاي 1381-1345 36
1-10-10-نكاتي درباره كلانشهرها 36
1-11-جامعه شناسی شهری 36
1-12-پدیده شهر نشینی 37
1-12-1-علل ظهور شهر نشيني 37
1-12-2-تاریخ پیدایش شهر 37
1-12-3-اولین تشکل شهری 38
1-12-4-اولین شهر جهان 38
1-12-5-شهرنشینی و پیدایش شهرها 38
1-12-6-بررسی سیر تحولات شهرنشینی و شهرسازی در دوره پهلوی 41
1-12-7-تعداد جمعیت و نسبت ان در 5 کلان شهر ایران 42
1-12-8-مقایسه جمعیت مجموعه های شهری کشور 42
1-12-9-انقلاب صنعتی سریع شهرنشینی در جهان 44
1-12-10-توسعه شهر نشيني و پيامد هاي آن 45
1-13-شهروند و شهروندی 45
1-13-1-تفاوت ملیت و شهروندی 45
1-14-فرهنگ 46
1-14-1-فرهنگی شدن 46
1-14-2-فرهنگ پذیری 46
1-14-3-فرهنگ شهرنشینی 47
1-15-هویت شهروندی 47
1-15-1-شهروندي و نظريه افلاطون و ارسطو 48
1-16-حقوق شهروندی 48
1-16-1-سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی 48
1-16-2-حقوق شهری و شهروندی 49
1-16-2-1- تعریف حقوق شهروندی 49
1-16-2-2- تعریف حقوق شهری 50
1-16-3-ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون)) 50
1-16-4- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود 51
1-16-5- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها) 51
1-16-6-تاریخ حقوق شهروندی در ایران 52
1-16-7-مباني حقوق شهروندي در غرب 53
1-16-8-مباني حقوق شهروندي در اسلام 53
1-17-شهروندان، حقوق شهروندی و مشارکت 54
1-17-1-بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ایران 54
1-17-2-شهروندسازی 54
1-17-3-هویت شهروندی یا شهر بدون هویت 55
1-17-4-نتیجه گیری 55
1-18-مدیریت شهری 56
1-18-1-مفهوم و معناي مشارکت 56
1-18-2-تعريف آرنشتاين از مشارکت: نردبان مشارکت 56
1—18-3-مدیریت شهری و مشارکت مردمی 57
1-18-4-چرا مديريت مشارکتي 57
1-18-5-انواع مشارکت 58
1-18-6-بررسي زمينه هاي مشاركت اجتماعي شهروندان در مديريت شهري 58
1-18-7-مشارکت سنتی 59
1-18-8-مشارکت جدید 59
1-18-9-چند نکته اساسی در خصوص مدیریت شهری در ایران 59
1-18-10-بررسي ابعاد حاصل از بکارگيري فناوري اطلاعات در ساختار مديريت شهري 62
1-18-11-دولت و مشاركت 62
1-18-12-تجارب مشارت در بعضي كشورها 63
1-18-13-تاریخچه طرح های شهری ایران 63
1-18-14-موانع مشاركت 64
1-18-15-ارائه نتايج 65
1-19-مبانی مديريت شهري 65
1-19-1-تعريف مديريت شهري 65
1-19-2-جايگاه‌ مديريت‌ شهري‌ در نظام‌ برنامه‌ريزي‌ 66
1-19-3-تبيين‌ نقش‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ بمثابه‌ يک‌ برنامه‌ريز 66
1-19-4-تبيين‌ نقش‌ اداري‌ – اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري 67
1-19-5-تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداري 67
1-19-6-تعریف سازمان یا حکومت محلی 67
1-19-7-اهداف مدیریت شهری در ایران 68
1-19-8-منابع تشکیل دهنده اهداف مدیریت شهری در ایران 68
1-19-8-1- برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی 68
1-19-8-2- طرح های توسعه شهری 68
1-19-8-3- قانون شهرداریها 69
1-19-9-مفاهیم مدیریت شهری 69
1-19-10-وظايف مدير شهر 70
1-19-11-تبیین و تشريح مفهوم سیستم مدیریت شهری 71
1-19-12-بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری 71
1-19-13-مدیریت اجتماعی در سایه مدیریت سیاسی 73
1-19-14-الگوهاي سازماني مشارکت شهري 74
1-19-20-نتیجه گیری 74
1-20-شهرداري 75
1-20-1-تعريف شهرداري 75
1-20-2-فلسفه وجودی شهرداری و وجه تسميه آن 76
1-20-3-شهرداری ها در ایران 76
1-20-3-1-تاریخپه تشکیل شهرداری تا آغاز مشروطيت 76
1-20-3-2-تاریخپه تشکیل شهرداری از مشروطه تاانقلاب اسلامي 78
1-20-3-3-شهرداری در دوران پهلوي اول 79
1-20-3-4-شهرداری در دوران پهلوي دوم 79
1-20-3-5-شهرداری در زمان حاضر (پس از پیروزی انقلاب) 80
1-20-4-درجه شهرداريهاي كشور 82
1-20-5-وظايف شهرداري 83
1-20-6-وظایف جدید شهرداریها در کشورهای پیشرفته 86
1-20-7-قانون شهرداري 88
1-20-8-تأسيس شهرداري 88
1-21-شهرداريها در جهان 88
1-21-1-وظايف شهرداريها در جهان 88
1-21-1-1-فرانسه و پاريس 89
1-21-1-2-اتريش- وين 89
1-21-1-3-سوئد – استكهلم 89
1-21-1-4-هلند- آمستردام 89
1-21-1-5-بريتانيا – لندن 89
1-21-1-6-ژاپن – توكيو 89
1-21-1-7-تركيه – استانبول 90
1-21-1-8-مالزي – كوالالامپور 90
1-21-2-وظايف شهرداريها در آلمان 90
1-21-3-شهرداران مشهور جهان 94
1-22-بررسی موردی شهرداری های جهان 95
1-22-1-مدیریت شهری در ترکیه 95
1-22-2-مدیریت شهری در انگلستان 95
1-22-3-مدیریت شهری در ایالات متحده 96
1-23-انتخاب شهردار در کشورهای مختلف 97
1-23-1-سابقه طولانی آمریکایی ها در انتخاب شهردار 97
1-23-2-انگلیس نوپا در انتخاب مستقیم شهردار 98
1-23-3-چین حاکمیت کمونیست ها بر شهرداری ها 99
1-24-شهرداری آینده 99
1-24-1-آشنایی با مفهوم شهر الکترونیکی 99
1-24-2-شهر الکترونیکی 100
1-24-2-1-مهم ترين مزاياي شهر الكترونيك عبارتند از 100
1-24-2-2-مهم ترين چالش هاي رو در روي شهر الكترونيك 101
1-24-2-3-مراحل پیدایش شهر الکترونیکی 101
1-24-2-4-دولت الكترونيك 102
1-24-2-5-شهرداري الكترونيك 102
1-24-2-6-وظايف شهرداري الكترونيك 102
1-24-2-7-اهداف شهرداري الكترونيك 103
1-24-2-8-اثرات شهرداري الكترونيك 103
1-24-2-9-چالش مهم در شهرداري الكترونيكي 103
1-24-2-10-راهكارهاي تشكيل شهرداري الكترونيك 104
1-24-2-11-ویژگیهای شهرداری الکترونیک 104
1-24-2-12-تعریف شهروند الکترونیکی 104
1-24-2-13-جایگاه شهروند الکترونیک در کشور 105
1-24-2-14-جایگاه شهروند الکترونیک در کشورهای دیگر 105
1-24-2-15-شهرداری چه میزان می‌تواند برای عملیاتی شدن شهروند الکترونیک موثر باشد؟ 105
1-24-2-16-عوامل و مواردی که می‌تواند در بهبود شهروند الکترونیکی موثر باشد 106
فصل دوم: مطالعات تکمیلی 107
2-1-فضاهای جمعی 108
2-1-1-تعاریف 108
2-1-1-1-فضا 108
2-1-1-2-عرصه همگانی 108
2-1-1-3-خوانایی 108
2-1-1-4-حس مکان 108
2-1-1-5- غنای حسی 109
2-2-فضاهای جمعی و توسعه پایدار شهری 109
2-2-1-فضاهای جمعی‌ در شهر پکن 110
2-2-2-فضاهای جمعی ناموفق 111
2-2-2-1-کمبود فضا و مکان برای نشستن 111
2-2-2-2-ورودیهای ضعیف و فضاهای غیر قابل دسترسی و غیر قابل دیدن 111
2-2-2-3-اشکال و فرمهای غیر عملکردی 111
2-2-2-4-تسلط سواره بر فضا 111
2-2-2-5- مکان نامناسب و پرزحمت قرارگیری ایستگاههای رفت و آمد 112
2-2-3-فضاهاي عمومي جديد براي زندگي جمعي جديد 112
2-2-4-ویژگیهای محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی 112
2-2-5-فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز 113
2-2-6-کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی 113
2-3-فضای شهری بستر تعامل اجتماعی 114
2-3-1-تعامل اجتماعی رویکردی به پایداری 114
2-3-1-1-محله 115
2-3-1-2-پایداری 115
2-3-2-فضای شهری 116
2-3-3-مفهوم شهروندی و تعامل اجتماعی 116
2-3-4-آموزش 116
2-3-5-تمهیدات کالبدی 117
2-4-ساختمان های اداری 117
2-4-1-ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکانهای مختلف و متعددی است 117
2-4-2-روند کار 118
2-4-3-شرایط قرارگیری فضاهای اداری 118
2-4-3-1-فضا و مصالح 119
2-4-3-2-ساختارهای سقف 119
2-4-3-3-اقدامات آکوستیکی 119
2-4-3-4-ساختمان سبز 119
2-4-4-انتخاب روشنایی 120
2-4-4-1-سیستم ها 120
2-4-5-شناخت انواع ادارات (اصول کلی) 120
2-4-6-مبلمان فضاهای اداری 121
2-4-7-مصرف انرژی و ساختمان های اداری 121
2-4-8-نمونه ساختمان اداری 121
2-4-8-1-معرفی مجموعه اداری ‏CIVIC‏ 121
2-5-ضوابط ساختمان اداری 123
2-5-1- تعاریف پایه 123
2-5-1-2-فضاهای ساختمان اداری 123
2-5-2-رده بندی شغلی 124
2-5-3-ریزفضاهای حوزه اداری 126
2-5-4-ریزفضاهای حوزه کتابخانه 127
2-5-6-ریزفضاهای حوزه سالن اجتماعات 128
فصل سوم: مطالعات تطبیقی 130
3-1-میدان 131
3-1-1-تعریف میدان 131
3-1-2-تاریخچه میدان در اروپا 131
3-1-3-میدان در ایران باستان 132
3-1-4-میدان دوران بعد از اسلام 132
3-1-5-میدان درشروع انقلاب صنعتی 133
3-1-6-چگونگی استفاده از میدان در حال حاضر 133
3-2-اصول طراحی میدان ها 134
3-2-1-موقعیت میدان نسبت به راه های منتهی به آن 134
3-2-1-1 میدان در محل تقاطع راه ها 134
3-2-1-2- میدان در کنار راه 134
3-2-1-3- میدان در امتداد راه 134
3-2-2-شکل زمین 134
3-2-2-1- شکلهای منظم 134
3-2-2-2- شکلهای غیر منظم 135
3-3-خصوصیات حجمی میدانها 135
3-3-1- محصور 135
3-3-2- نیمه محصور 135
3-3-3- نامحصور 135
3-4-خصوصیات فضاهای ساخته شده پیرامون میدان 136
3-4-1- وابسته و متعلق به میدان 136
3-4-2- مستقل از میدان 136
3-5-خصوصیات معماری سطوح جانبی میدان 136
3-5-1- طراحی شده 136
3-5-2- طراحی نشده 136
3-6-پوشش میدان 137
3-6-1- باز 137
3-6-2- سرپوشیده 137
3-6-3- دارای فضاهای سرپوشیده 137
3-7-بررسی نمونه های موردی میدان در ایران 137
3-7-1-میدان نقش جهان اصفهان 137
3-7-2-میدان آزادی 138
3-7-3-میدان گنجعلی خان کرمان 138
3-7-4-میدان توپخانه 139
3-7-4-1-موقعیت 139
3-7-4-2-تاریخچه 139
3-7-4-3-ساختمان‌های پیرامون 139
3-7-4-5-کاربری قدیم 140
3-7-5-6-وضع فعلی 140
3-7-5-7-اجتماعات سیاسی 141
3-8-بررسی نمونه های موردی میدان در جهان 141
3-8-1-رينگ گلوني 141
3-8-2-پلازا هيدالگو 141
3-8-3-پيازا نوانا 141
3-8-4- دل كامپو 142
3-8-5- اولدتاون 142
3-9-ساختمانهای شهرداری 142
3-9-1-مرکز شهر آسلون(Civic Centre ) 142
3-9-1-1-معرفی شهر آسلن 142
3-9-1-2-معرفی معمار بنا 143
3-9-1-3-ویژگیهای طرح 143
3-9-1-4-فضاهای ساختمان 144
3-9-1-5-بررسی فضاها 145
3-9-1-6-فضای داخلی 145
3-9-2-شهرداری لندن 145
3-9-2-1-ویژگیهای طرح 146
3-9-2-2-بررسی فضاها 146
3-9-2-3-سیستم حرارتی-برودتی و سازه 147
3-9-2-4-فضاهای داخلی 147
3-9-3-ساختمان شهرداری توکیو “Tokyo city Hall” 148
3-9-3-1-معرفی شهر توکیو 148
3-9-3-2-ویژگیهای طرح 148

نمونه موردی داخلی و خارجی بیشتر:

سیتی هال لندن – ساختمان شهرداری لندن

مجموعه تالار شهر جدید توکیو

تالار شهر بوستون

سیتی هال تهران

تالار شهر تبریز

ساختمان جديد مجلس شوراي اسلامي ( مجموعة بهارستان )

فصل چهارم: مطالعات زمینه 150
4-1-مطالعات شهر کرمان 151
4-1-1-مطالعات تاریخی شهر کرمان 151
4-2-شناخت شهر کرمان 151
4-2-1-بررسی های کلی در مقیاس شهر 151
4-2-2-موقعیت جغرافیایی شهر کرمان 152
4-2-3-بررسی شرایط اقلیمی 152
4-2-3-1-دما 152
4-3-2-2-باد 153
4-3-2-3-بارش 153
4-4-شهرستان زرند 153
4-4-1-قدمت تاريخي زرند 153
4-4-2-شهرهای زرند 155
4-4-3-بخش مرکزی شهرستان زرند 155
4-4-4-درباره شهرستان زرند 155
4-5-موقعيت جغرافيائي زرند 156
4-5-1-آب و هوا 156
4-5-2-جهت قرار گیری ساختمان در شهر زرند 156
4-6-جمعيت شهرستان 158
4-7-راههاي زرند 158
4-7-1-جاده ابريشم 158
4-8-کوهها 158
4-9-کشاورزي 159
4-9-1-غلات 159
4-9-2-پسته 159
4-9-3-مراتع شهرستان زرند 160
4-9-4-زعفران 160
4-9-5-زيتون 160
4-9-6-قارچ 161
4-9-7- عسل 161
4-10-یزدان‌شهر 161
4-10-1-جمعیت 161
4-10-2-پوشش گياهي 161
4-10-3-آثار تاریخی یزدان شهر 161
4-10-3-1-چهار برج 162
4-10-3-2-برج حبيب اله خان 163
فصل پنجم: طراحی 164
-1-5چارت سازمانی شهرداری ها بر اساس جمعیت 165
-1-1-5چارت سازمانی شهرداری8 تا 25 هزار نفر 165
-2-1-5چارت سازمانی شهرداری55 تا 110 هزار نفر 166
-3-1-5چارت سازمانی شهرداری110 تا 220 هزار نفر 167
-2-5ساختار سازمانی شهرداریها 168
-1-2-5ساختار سازمانی شهرداری در شهرهای 8تا25 هزار نفر 168
5-2-2-ساختار سازمانی شهرداری در شهرهای 25تا40 هزار نفر 168
5-2-3-ساختار سازمانی شهرداری در شهرهای 40تا55 هزار نفر 169
5-2-4-ساختار سازمانی شهرداری در شهرهای 55تا110 هزار نفر 169
5-2-5-ساختار سازمانی شهرداری در شهرهای 110تا220 هزار نفر 170
5-2-6-ساختار سازمانی شهرداری در شهرهای بیش از 220 هزار نفر 171
5-3-کاربری مختلط شهری 172
5-3-1-استفاده های مجاز زمین 172
5-3-2-تراکم اداری ـ دفتری و خدماتی 172
5-3-3-پارکینگ 172
5-3-4-ضوابط و مقررات پخ تقاطع ها : 173
5-4-برنامه فیزیکی طرح 175
5-4-1-جدول تبدیل رده بنی شغلی 175
5-4-2-جداول محاسباتی 175
جدول سرانه های مبنا در گروه یک(فضاهای اصلی) 175
5-4-3-جدول سرانه مبنا در گروه 2 (فضاهای وابسته اصلی) 177
5-4-4-جدول سرانه مبنا در گروه 3(فضاهای رفاهی) 177
5-4-6-جدول سطوح مبنا در گروه 5 179
5-5-فضای مورد نیاز برای کارمندان 179
5-7-فضای لازم برای کار با تجهیزات ادارای 180
5-9-فضاهای موجود ساختمان شهرداری 182
5-10-فضاهای مورد نیاز شهرداری 184
منابع 185

رساله های مشابه با این موضوع:

 1. رساله معماری تالار شهر – سیتی هال ۱۰۳ صفحه
 2. رساله معماری مرکز خدمات شهری  – مرکز اداری  ۱۱۵ صفحه
 3. رساله ساختمان نظام مهندسی ۲۲۱ صفحه
 4. مطالعات طراحی ساختمان اداری با رویکرد پایدار ۳۲۹ صفحه – کارشناسی ارشد معماری
 5. رساله معماری ساختمان اداری ۱۱۸ صفحه

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
 • فرمت رساله: word
 • حجم فایل ها: 5 مگابایت
 • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
 • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
 • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
 • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
 • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.