مقدمه
امروز اهمیت وضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت کلیه ساختمانها یی که استفاده انسان می گیرند، ثابت شده است. توجه به خصوصیات اقلیمی در شکل گیری ساختمان اثر می گذارند از دو جهت حائز اهمیت است: از یک سو ساختمانهای هماهنگ با اقلیم واز سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی که از نظر آسایش حرارتی انسانی، کارایی بهتری دارند.هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی موجب صرفه جویی در مصرف سوخت مورد نیاز جهت کنترل شرایط محیطی این گونه ساختمانها می شود. بدیهی است ساختمان های مختلف بسته به مقیاس عملکرد و نوع استفاده شان، و هم چنین بنا به امکانات اقتصادی حاکم در ساخت آنها تاثیرپذیری متفاوتی از شرایط اقلیمی دارند.

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی دو,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی 2,معماری همساز با اقلیم,تنظیم شرایط محیطی,پاورپوینت معماری همساز با اقلیم,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط,معماری پایدار با اقلیم,اقلیم همدان,اقلیم های معماری,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم معتدل و مرطوب

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • حجم فایل: 22 مگابایت – فرت فایل: dwg – word – pptx

تنظیم شرایط محیطی – بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان 19 صفحه:

فهرست

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
مشخصات جغرافیایی استان همدان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
اوضاع جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
نکات طراحی اقلیمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ویژگی های معماری مناطق سرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
شرایط جوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
تابش آفتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
دمای هوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
باد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
بارندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
رطوبت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
بررسی دو نمونه پلان در اقلیم سرد و کوهستانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

 

بررسی دو نمونه پلان در اقلیم سرد و کوهستانی :

پلان متراکم و فشرده برای کم شدن سطح تماس خارجی با هوای سرد استفاده از لبه جنوبی به عنوان لبه آفتابگیربا بکارگیری تعداد پنجره های زیاد (توجه به اهمیت استفاده از نور خورشید در اقلیم سرد)
کوچک گرفتن ابعاد پنجره ها در عین تعدد آنها (برای جلوگیری از ورود بدون کنترل هوای سرد)
قرار دادان فضاهای خدماتی و کم استفاده در لبه شمالی بنا (بعلت آفتابگیر نبودن و سرمای این لبه در زمستان)
قطور نمودن جداره ها برای جلوگیری از ورود هوای سرد در زمستان (جلوگیری از به هدر رفتن هوای گرم داخل)
قرار دادن آشپزخانه (بعنوان فضای تولید گرما) در مرکز خانه برای استفاده از گرمای آن
جلوگیری از فرار گرمای دهخل به خارج و ورود سوز و سرما با به حداقل رساندن میزان تعویش هوای داخل با خارج
استفاده از مصالحی مانند آجر که دارای ظرفیت و عایق حرارتی خوبی هستند.
استفاده از سنگ ازاره بلند برای جلوگیری از نفوذ رطوبت بالارونده
ایجاد پوشش های مسطح برای بام بخاطر نگهداری برف روی بام و استفاده از آن بعنوان عایق

 

 

تصاویر فایل ها:

1-25-2016 9-29-47 PM1-25-2016 9-31-29 PM1-25-2016 9-31-41 PM

تصاویر نقشه ها:

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی دو,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی 2,معماری همساز با اقلیم,تنظیم شرایط محیطی,پروژه های تنظیم شرایط محیطی,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط,معماری پایدار با اقلیم,اقلیم همدان,اقلیم های معماری,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی دو,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی 2,معماری همساز با اقلیم,تنظیم شرایط محیطی,پروژه های تنظیم شرایط محیطی,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط,معماری پایدار با اقلیم,اقلیم همدان,اقلیم های معماری,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی دو,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی 2,معماری همساز با اقلیم,تنظیم شرایط محیطی,پروژه های تنظیم شرایط محیطی,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط,معماری پایدار با اقلیم,اقلیم همدان,اقلیم های معماری,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی دو,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی 2,معماری همساز با اقلیم,تنظیم شرایط محیطی,پروژه های تنظیم شرایط محیطی,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط,معماری پایدار با اقلیم,اقلیم همدان,اقلیم های معماری,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی دو,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی 2,معماری همساز با اقلیم,تنظیم شرایط محیطی,پروژه های تنظیم شرایط محیطی,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی,تنظیم شرایط,معماری پایدار با اقلیم,اقلیم همدان,اقلیم های معماری,اقلیم گرم و مرطوب,اقلیم سرد کوهستانی,اقلیم معتدل و مرطوب