نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

دفترچه مطالعات مجموعه گردشگری 240صفحه ,رساله مجموعه گردشگری,مطالعات مجموعه گردشگری,طرح نهایی مجموعه گردشگری

 مطالعات مجموعه گردشگری 240صفحه

مطالعات مجموعه گردشگری 240ص,رساله مجموعه گردشگری,پایان نامه مجموعه گردشگری,طرح نهایی مجموعه گردشگری,مطالعات مجتمع گردشگری,رساله مجتمع گردشگری,پایان نامه مجتمع گردشگری,طرح نهایی مجتمع گردشگری,نقشه مجتمع گردشگری

بخشی از مطالب:

پیشگفتار :
هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است . معماری آمیخته و فرآیندی است از علم و هنر ، ذوق و سلیقه ، اعتقاد و ایمان و مهارت های خاص که متاثر از تمدن و فرهنگ خويش در گذر تاریخ ، زبان گویای زمانه خودش است که با اتکا به تجارب پیشینیان به وجود آمده است . در حال حاضر به دلیل وجود ارتباطات در سطح گسترده و وسیع شاهد سبک های بین المللی در هنر و معماری و علوم و صنعت جهان ، امروز قریب به یک میلیارد خانه و سرپناه وجود دارد . از کاخ گرفته تا کوخ ، از کوشک گرفته تا کاشانه ، سقف سفالی ، آپارتمان ، مسجد ، کلیسا و …….. می باشیم .
با یک نگاه دقیق در همه اینها ، زبان شناسی و معماری قبیله ای ، اقلیمی و ایمانی به نوعی همراه سایر عوامل ، تبلور و بازتاب دارد . خانه ها و عمارات کویر نشین ها شکل خود را دارند. بادگیرهای یزد خنک کننده های طبیعی هستند ، اسکیموها خانه ها ی یخی می سازند ، کانادائی ها اغلب آسمان خراش های مرکز شهرهای بزرگ را با تونل زیرزمینی یا هوایی به هم مرتبط می کنند تا در زمستان های سرد کمتر از خیابان استفاده کنند . مساجد اسلامی ، معابد عیلامی ، آتشکده های زرتشتی سبک های خود را دارند و ……

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مطالعات مجموعه گردشگری 240 صفحه ,رساله مجموعه گردشگری,,طرح نهایی مجموعه گردشگری

 مطالعات مجموعه گردشگری 240صفحه

مطالعات مجموعه گردشگری 240ص,رساله مجموعه گردشگری,پایان نامه مجموعه گردشگری,طرح نهایی مجموعه گردشگری,مطالعات مجتمع گردشگری,رساله مجتمع گردشگری,پایان نامه مجتمع گردشگری,طرح نهایی مجتمع گردشگری,نقشه مجتمع گردشگری

 

بخشی از مطالب:

پیشگفتار :
هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است . معماری آمیخته و فرآیندی است از علم و هنر ، ذوق و سلیقه ، اعتقاد و ایمان و مهارت های خاص که متاثر از تمدن و فرهنگ خويش در گذر تاریخ ، زبان گویای زمانه خودش است که با اتکا به تجارب پیشینیان به وجود آمده است . در حال حاضر به دلیل وجود ارتباطات در سطح گسترده و وسیع شاهد سبک های بین المللی در هنر و معماری و علوم و صنعت جهان ، امروز قریب به یک میلیارد خانه و سرپناه وجود دارد . از کاخ گرفته تا کوخ ، از کوشک گرفته تا کاشانه ، سقف سفالی ، آپارتمان ، مسجد ، کلیسا و …….. می باشیم .
با یک نگاه دقیق در همه اینها ، زبان شناسی و معماری قبیله ای ، اقلیمی و ایمانی به نوعی همراه سایر عوامل ، تبلور و بازتاب دارد . خانه ها و عمارات کویر نشین ها شکل خود را دارند. بادگیرهای یزد خنک کننده های طبیعی هستند ، اسکیموها خانه ها ی یخی می سازند ، کانادائی ها اغلب آسمان خراش های مرکز شهرهای بزرگ را با تونل زیرزمینی یا هوایی به هم مرتبط می کنند تا در زمستان های سرد کمتر از خیابان استفاده کنند . مساجد اسلامی ، معابد عیلامی ، آتشکده های زرتشتی سبک های خود را دارند و ……

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…